Ringvei øst er et columbi egg for Bergen

Artikler i BT har sådd tvil om prosjektet og skremt politikere.

Publisert Publisert

Tunnel fra Fjøsanger til Arna er en enkel, men smart løsning på flere av byens store trafikkproblemer, mener Atle Kvamme. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Debattinnlegg

 • Atle Kvamme
  Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Avlastning av Danmarks plass, bilfritt sentrum, kollektivfelt på innfartsårene og grønn lunge på Nygårdstangen. Dette er Bergen kommune i ferd med å si nei til.

BT har gjennom flere artikler i sommer sådd tvil om Ringvei Østs lønnsomhet og betydning for miljø og byutvikling. Det har skremt ut politikere som vil stoppe prosjektet, uten at det fremmes gode alternativer.

PLAN: Slik ble konseptet om en Ringvei Øst presentert for noen år siden. Den oransje linjen viser hovedveinettet, mens den blå er kollektivtraseene.

Samtidig ser at vi at hyppige trafikkuhell, vannledningsbrudd eller daglige morgenrush beviser hvor sårbart hovedveisystemet i Bergen er.

Artiklene viser til planrapport for E39/E16, som hevder at Ringvei øst er svært ulønnsom med liten nytte for Danmarks plass.

Rapporten omhandler kun strekningen Arna-Nordhordlandsbrua. Arna-Vågsbotn har allerede god veistandard, og oppgradering gir liten lønnsomhet.

Bygges hele ringveien Fjøsanger-Nordhordlandsbrua, blir dette det åttende mest lønnsomme av 110 veiprosjekt i Nasjonalt transportplan (NTP) 2022–33. Dette omtales ikke.

Og investeres det mindre på Arna-Vågsbotn, blir lønnsomheten enda høyere.

Haukås/Hylkje er det verste infarktområdet i regionen. Derfor bør det begynnes i nord, men det blir ikke ringveieffekt før Arna-Fjøsanger er på plass.

«En halv ringvei» uten tunnel i sør gir ingen avlastning på Danmarks plass, og bryter med hovedformålet om avlastning av det sentrale byområdet.

Sentrumsavlastningen forutsetter virkemidler som kollektivfelt på innfartsårene, bompenger og nye fartsgrenser. Da avlastes Danmarks plass opp mot 40 prosent, ifølge trafikkplanlegger Helge Hopen, som på oppdrag fra Bergen Næringsråd og Arnatunnelen AS utviklet veiplanen.

Statens vegvesen bekreftet disse trafikktallene i Ringvei øst-utredning i 2016.

Les også

Ny utredning: Ringveg øst til liten nytte

Les også

Slik vil de fjerne annenhver bil fra Danmarks plass

Ringvei Øst kan gi nærmest bilfritt sentrum ved å rive Nygårdstangkrysset og etablere bygate Danmarks plass-Nygårdstangen, også etter modell fra Hopen. Alternativet er fortsatt motorvei til evig tid inn i sentrum med seks-syv felt, og like sårbart hovedveisystem som i dag.

I tillegg vil Ringvei øst også eliminere seks «infarktområder» på dagens E39 gjennom sentrum.

BT-artiklene omtaler også økte klimautslipp. Ja, hvis halve veien bygges. Full ringvei, med restriksjoner på bilbruk i sentrum, vil ifølge Vegvesenet gi reduksjon på fire prosent.

Ringvei Øst er et av de mest lønnsomme prosjekter i Norge. Bergen og Vestland bør jobbe knallhardt for at det skal komme inn i NTP 2022–33.

Veistrekningen avlaster sentrum, og med nytt toplanskryss i Arna vil veien være avgjørende for at regionens to største prosjekt, E16 Arna–Voss og fergefri E39, skal kunne knyttes sammen på en god måte, og utenfor Bergen sentrum.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Uenighet om ny motorvei i Åsane: – Dårlig for en bygd som er blitt mishandlet i 30 år

 2. – Vi må unngå luksusfellen

 3. – Dette viser veldig tydelig behovet for en ny Ringvei Øst

 4. Oppussing av Fløyfjell­tunnelen kan ødelegge for ny firefelts motorvei

 5. Vil droppe tunnelen til Nordhordland

 6. To milliarder skiller alternativene til ny E39 i Åsane

 7. – Bybanen i tunnel vil være en ulykke for Bergen

 8. Fortsatt ingen tunnel i sikte for beboerne i Åsane

BT anbefaler

50 barn i Bergen smittet

Det er ingen tegn til at koronaviruset sprer seg på skoler eller i barnehager.

LES SAKEN
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Veiutbygging
 2. E39
 3. Tunnel
 4. Nordhordlandsbrua
 5. Arna