Nedleggelse av norsk jordbruk er ikke solidaritet

DEBATT: Høy selvforsyningsgrad og fortsatt norsk matproduksjon er ikke egoisme.

IKKE EGOISTISK: Fokuset til Hansmark bør være hvordan vi kan forbedre norsk jordbrukspolitikk og øke selvforsyningsgraden, skriver Eline Aresdatter Haakestad. Privat

Debattinnlegg

Eline Aresdatter Haakestad
Ungdomskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen

I BT 14. mars hevder Unge Venstre-leder Sondre Hansmark at Norge må fjerne tollbarrierene og senke landbrukssubsidiene i solidaritet med verdens fattige. Men det er misforstått solidaritet å la andre land produsere mat for oss når vi kan gjøre det selv.

Hansmark mener at det er to grupper som må betale prisen for norsk jordbrukspolitikk: norske forbrukere og verdens fattige. Men nordmenn er blant de som må jobbe minst for maten i Europa. I tillegg betaler vi for en av de laveste andelene antibiotikabruk i Europa og for ivaretakelse av kulturlandskap som sikrer leveområdene til en rekke utrydningstruede arter.

Sondre Hansmark hevder også at det går ut over verdens fattige at vi har tollvern. Men i dag kommer det meste vi kjøper fra andre land i Europa. Det er derfor rimelig å anta at det er EU-landene som kommer til å tjene på at Norge fjerner tollen, ikke fattige land.

I tillegg er det uklart akkurat hvordan verdens fattige vil tjene på at Norge importerer mer mat. Småbønder som produserer mat i liten skala i andre land er i hvert fall ikke de som vil få glede av enklere markedstilgang i Norge. Det er de store internasjonale selskapene som vil tjene på det.

Les også

Les også innlegget til Sondre Hansmark: «Norsk landbrukspolitikk er egoisme på sitt verste»

Å fjerne mekanismene som beskytter norske produkter vil i praksis være en nedleggelse av jordbruket i Norge. Fokuset til Hansmark bør derfor heller være hvordan vi kan forbedre norsk jordbrukspolitikk og øke selvforsyningsgraden. Selvforsyningsgraden er ikke minst viktig på grunn av klimaendringene. FNs klimapanel antar at de globale avlingene vil reduseres med mellom 0 og 2 prosent hvert tiår, mens etterspørselen av mat vil stige 14 prosent innenfor samme tidsramme.

For meg er det viktig med et solid norsk jordbruk i disse usikre tider.
Unge Venstre ser ut til å mene at nedleggelse av norsk jordbruk er å være solidarisk med verdens fattige. Men høy selvforsyningsgrad og fortsatt norsk matproduksjon er ikke egoisme, tvert om, det er akkurat dét som er solidarisk jordbrukspolitikk.