• VERDIFULLE ARTAR: Ved Gjengedalsfossen lever artar som finst berre nokre få stader, skriv Erik Solheim. FOTO: Erik Solheim

Her lever landets mest robuste laksestammer

I Gjengedalen i Gloppen fell ein vassrik foss 60 meter ned i eit djupt elvegjel. Ikkje mange har sett han. Men dei som kjem ut frå gjelet, ber eit høgstemt sinn. Nå trugar kraftutbygging.