Ett mobbeoffer er ett for mye

DEBATT: Det er viktig å stille slike strenge krav for å slå ned på denne mobbingen. For det å stille krav, det er å bry seg!

Publisert Publisert

SOSIALE MEDIER: For mange har også sosiale medier blitt en mobbearena. Mobberne kan skjule seg bak en skjerm og skrive stygt om andre helt anonymt, skriver Susanne Ulven Børsum. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Susanne Ulven Børsum
    Fylkesstyremedlem i Hordaland Unge Høyre

I Elevundersøkelsen 2018 kommer det frem at færre elever sier de har blitt mobbet. Det er utrolig positivt at færre blir mobbet, men det er fortsatt mange som blir det. Det må tas på alvor. Et mobbeoffer er et for mye.

Skolen skal være en trygg læringsarena for alle barn, men i realiteten er det dessverre ikke slik. Elevundersøkelsen fra 2018 viser at omtrent 27. 000 elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, enten av elever, ansatte på skolen eller digitalt av andre elever.

Det er ikke lett å forstå årsaken til mobbing, men det er ingen tvil om at sosiale medier spiller en sentral rolle. For mange har også sosiale medier blitt en mobbearena. Mobberne kan skjule seg bak en skjerm og skrive stygt om andre helt anonymt. Det kan starte som en spøk, men for dem det går ut over vil det kunne få tragiske følger.

NULLTOLERANSE: Det skal være nulltoleranse mot mobbing, skriver Susanne Ulven Børsum. Foto: Torbjørn Tandberg

Det er viktig at både skoler og barnehager fokuserer på åpenhet, forebygging og hvordan man skal håndtere mobbing. Det er viktig å stille slike strenge krav for å slå ned på denne mobbingen. For det å stille krav er å bry seg!

Det skal være nulltoleranse for mobbing. Derfor er jeg er stolt av at regjeringen også har sørget for at kompetansen skal heves allerede i barnehagen. Det er nettopp i barnehagen en lærer hva som er rett og galt. Hvis ikke barnehageansatte er tydelige nok på hva som er rett eller galt, vil en kunne dra med seg uheldig oppførsel inn i barneskolen.

Les også

Færre elever sier de blir mobbet

Jeg er også stolt over at regjeringen blant annet har ansatt mobbeombud i alle landets fylker og satser på nedkjemping av mobbing. Det er viktig med et regelverk som fungerer. Tallene fra elevundersøkelsen viser til at slike tiltak har effekt, men det vil neppe være nok alene.

Alle må stå samlet for unngå mobbing. Si ifra om man ser noen som er slemme mot andre og være støttende ovenfor personer som rammes. Mobbing hører ikke hjemme noen steder. Selv om dette har blitt tatt opp flere ganger, kan ikke et så viktig tema bli tatt opp ofte nok.

For ett mobbeoffer er ett for mye.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg