Profitt ødelegger ikke for kvaliteten

Det er mulig å tjene penger og samtidig levere et barnehagetilbud som verdsettes av foreldrene.

Publisert: Publisert:

BARNEHAGE: Kan kvaliteten på barnehagetjenesten egentlig måles ved utdannelsesnivået i bemanningen? spør innsenderne. På bildet Bergens mest populære barnehage, Kidsa Ladegården. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

  • Ingrid Næsguthe
    Masterstudent, NHH
  • Synne Leirgulen Ravndal
    Masterstudent, NHH

De private barnehagene i Bergen ansetter færre utdannede barne- og ungdomsarbeidere enn de kommunale barnehagene. Det vil si at de private har en tendens til å ansette ufaglært og rimeligere arbeidskraft , fremfor personer med fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.

Det er skrevet mye om barnehager, profitt og penger i avisene i det siste. Og som mye annet som gjelder barn, er det mye følelser i spill. Nylig skrev Aftenposten om et barnehagekonsern som over flere år har tatt ut et utbytte på nesten 1 milliard kroner.

En fersk rapport fra Telemarksforskning viser at private barnehager som inngår i store kjeder, har større overskudd enn barnehager som ikke inngår i slike kjeder.

Dette vårsemesteret har vi gjennom arbeidet med vår masteroppgave ved NHH, sett nærmere på motivasjon og kvalitet i barnehagesektoren. Vi undersøkte og sammenlignet private og kommunale barnehager i Bergen kommune. Studien viser, i likhet med funnene fra Telemarksforskning, at høyere kommunalt tilskudd gir høyere årsresultat på kort sikt for barnehagene organisert som aksjeselskap.

Samtidig er det en slik barnehage som hadde det høyeste søkertallet i Bergen kommune i 2018, Kidsa Ladegården. Så hvordan skal vi forene profitt og popularitet? Kan man tjene gode penger og samtidig levere en barnehagetjeneste av høy kvalitet med fornøyde brukere?

For å kunne analysere tallene for barnehagene i Bergen kommune på en fornuftig måte, delte vi de private barnehagene inn i to grupper: De som er organisert som aksjeselskap, ansvarlig selskap og eneeierforetak, og de som er organisert som stiftelser, forening og samvirkelag.

Les også

Dette er den mest populære barnehagen

Tanken bak denne fordelingen er at det er mer sannsynlig at aksjeselskap og lignende organisasjonsformer faktisk drives slik vi økonomer forventer at bedrifter skal drives - de maksimerer profitten. Den andre gruppen er antatt å være drevet på mer ideell basis. Det interessante var at mens vi fant at høyere kommunalt tilskudd gir høyere årsresultat på kort sikt for barnehagene organisert som aksjeselskap, fant vi ikke tilsvarende sammenhenger for barnehagene i den andre gruppen.

Tilskudd og profitt er selvsagt viktig for eierne, men for barnehagebarn og foreldre er nok kvaliteten på tjenesten viktigere. Vi har jo allerede sett at den mest populære barnehagen i Bergen målt i antall søknader er en privat barnehage organisert som aksjeselskap.

Faktisk viser brukerundersøkelsen fra 2017 at foreldre med barn i de private barnehagene i gjennomsnitt er mer fornøyd enn foreldrene i de kommunale barnehagene i Bergen.

Hadde det vært en ideelt drevet barnehage organisert som f.eks. en stiftelse, kunne det vært begrunnet med at slike har en høyere bemanning enn de kommunale barnehagene. Men vi har ikke funnet forskjeller i antall barn pr. årsverk når vi sammenlikner de kommunale barnehagene med private som er organisert som aksjeselskap.

Barnehageloven krever at alle barnehager – private og kommunale – må oppfylle den såkalte pedagognormen, som sikrer at det er tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse. Flertallet av de private og kommunale barnehagene i Bergen kommune oppfyller heldigvis normen. Men det finnes ingen lovpålagt norm for utdannelse for den øvrige bemanningen i barnehagen, og det er her forskjellene ligger.

Les også

– Vi er ikke mot private selskaper, men vi er mot at de tar ut profitt

I vårt utvalg er andelen barne- og ungdomsarbeidere i de kommunale barnehagene cirka 16 prosent høyere enn i begge de private barnehagegruppene. Barnehagene organisert som aksjeselskap har cirka 14 prosent høyere andel ufaglært bemanning enn de kommunale barnehagene, og på denne måten sparer de kostnader.

Det betyr at de private barnehagene organisert som aksjeselskap øker årsresultatet på bekostning av utdannelsesnivået til de ansatte. Likevel er foreldrene mer fornøyd enn foreldre som har barn i de kommunale barnehagene. Og av de ti barnehagene som hadde høyest søkertall, er syv del av større barnehagekjeder organisert som aksjeselskap, ifølge en oversikt fra Bergen kommune.

Med andre ord: Det er mulig å tjene penger og samtidig levere et barnehagetilbud som verdsettes av foreldrene. Det viser funnene fra Telemarksforsking og vår egen undersøkelse.

Kritikerene av private barnehager går hardt ut mot det de kaller for velferdsprofitører, og kritiserer private barnehager for å ansette mindre faglært arbeidskraft. Likevel er foreldrene mer fornøyd med de private barnehagene.

Spørsmålet blir da: Kan kvaliteten på barnehagetjenesten egentlig måles ved utdannelsesnivået i den øvrige bemanningen?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg