Ubehagelig møte med Haukeland

GRUNDIG UNDERSØKELSE: Innsenderen hadde bare et sår på foten, og han var lite lysten på å kle av seg foran seks studenter her på Haukeland universitetssykehus. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

  • Helge Nordanger
Publisert:

For en tid tilbake var jeg til undersøkelse ved hudavdelingen på Haukeland sykehus grunnet et oppstått voksende sår på ene ben i ankelhøyde. I innkallingsbrevet ble jeg spurt om jeg hadde noe imot at det var medisinstudenter til stede ved undersøkelsen, noe jeg generelt er jeg positiv til og har medvirket til ved andre anledninger.

Ved fremmøte blir jeg bedt om å kle av meg. Jeg påpeker da hvor såret befinner seg og trekker opp buksebenet. Legen fastholder at jeg må ta av klærne, da de på denne avdeling så kroppen som en helhet.

Som mann passert 70 hadde svært jeg liten lyst til å kle av meg foran seks unge studenter av begge kjønn, men jeg hadde ventet tre måneder på denne timen og sett frem til en slik ekspertvurdering. Derfor gjorde jeg som hun sa, men følte meg svært ille til mote under seansen. Jeg har mine tvil om dette ville skjedd om pasienten var en kvinne på min alder.

For fremtiden håper jeg denne avdeling presiserer hva som forventes av meg som pasient ved slike undersøkelser der studenter medvirker.

Alternativet kan bli å takke konsekvent nei, noe som er unødvendig da opplysning i forkant om hva jeg som pasient må være forberedt på, ofte er nok. Det må være positivt i undervisningssammenheng at studenter på denne måten får møte pasienter med sine respektive plager.

Svar fra Haukeland, ved seksjonsoverlege Dag Sollesnes Holsen på Hudavdelingen:

Vi kan ikke uttale oss om denne konkrete saken. På generelt grunnlag er det en god regel at legen ser på hele kroppen og hele hudflaten når pasienter med hudsykdom undersøkes. Dette er også viktig å formidle til studenter. Vi er et universitetssykehus, og undervisning er en viktig del av virksomheten vår. Derfor er vi glade når pasienter takker ja til at studenter kan være til stede ved undersøkelser.

Samtidig ser vi selvsagt viktigheten av at pasienter er godt informert om hvordan slike undersøkelser foregår, slik at de ikke opplever situasjonen som ubehagelig. Dette vil vi selvsagt se på om er godt nok ivaretatt i våre rutiner, og eventuelt forbedre.