Regionreformen er nødvendig

Regjeringen og Stortinget har alle muligheter til å sørge for en vellykket regionreform.

Publisert: Publisert:

MÅ TIL: Det er nødvendig med en styrking av fylkeskommunene når det gjelder energi- og miljøspørsmål, skriver innsenderen. Foto: Heiko Hunge / NTB scanpix

Debattinnlegg

Niklas Kalvø Tessem
Daglig leder i Kraftfylka

Flere politikere og kommentatorer beskriver regionreformen som en flopp. Dette stemmer ikke med virkeligheten. For det første er det et flertall på Stortinget for å reformere fylkeskommunene, og for det andre er det en nødvendig og etterlengtet reform for svært mange folkevalgte og ansatte som jobber for regional utvikling over hele landet.

Det er en demokratireform.

Vi representerer 11 fylkeskommuners kraftinteresser, og er opptatt av at fylkeskommunene må få en rolle som gjør dem i stand til å løse viktige samfunnsoppgaver. Fylkeskommunene har lenge vært neglisjerte, og har mistet oppgaver samtidig som den statlige regionale forvaltningen har est ut.

Ekspertutvalget som så på flytting av oppgaver, pekte blant annet på en overføring av flere oppgaver innen energi- og miljøspørsmål, for eksempel konsesjonsbehandling av kraftverk. En slik overføring vil gjøre dem i stand til en langt mer helhetlig og forpliktende arealplanlegging.

Les også

Regionreforma må ikkje kollapse

Det er også nødvendig med en styrking av fylkeskommunene når det gjelder energi- og miljøspørsmål. Disse spørsmålene må ses i en større regional kontekst, i sammenheng med næringsutvikling og arealplanlegging. Kraftutbyggingssaker er ofte konfliktfylte, og det er avgjørende med god samhandling med berørte parter.

Fylkeskommunene er naturlige bindeledd mellom kommuner og staten, og har god dialog med kommunene. Dersom fylkeskommunene får konsesjonsansvar, kan de se utbyggingsplanene i sammenheng med regional plan og i dialog med berørte parter om vekst- og vernespørsmål. Dette vil styrke det regionale demokratiet og det regionale planverktøyet.

Les også

Vedum nekter å tro at slaget om regioner er over

En del statlige aktører er skeptiske til flytting av oppgaver. Vi mener det ikke er grunnlag for dette. Som rapporten fra ekspertutvalget påpeker, er statlige etater ofte fragmenterte på regionalt nivå. Det gir et demokratisk underskudd. En samling av oppgaver og kompetanse bidrar til sterkere fagmiljøer, mer effektiv oppgaveløsning og gjør ansvarsdelingen mellom de offentlige organene tydeligere.

Så lenge fylkeskommunene er navet i beslutningsprosessene og det trekkes inn kompetanse fra staten og kommunene, vil dette sikre forsvarlig saksbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer.

Vi er sikre på at det blir godt samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer også i fremtiden.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg