Husker ikke BT fra mai til oktober?

Bergens Tidende kan ikke både støtte E39-utbyggingen og samtidig kreve at vi tar vare på naturen.

Publisert Publisert

KANADASKOGEN: Utbyggingen av fergefri E39 kan ødelegge et område 40 ganger så stort som Kanadaskogen, skriver innleggssenderen. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Debattinnlegg

  • Sivert Straume
    Vestlending
  1. Leserne mener

Alle krefter må settes inn på å reparere skadene vi har påført naturen, skrev Bergens Tidende i mai. Samtidig vil avisen ofre naturområder tilsvarende 40 ganger Kanadaskogen.

I 2011 tok BT et ja-standpunkt til prosjektet «Fergefri E39» fra Trondheim til Kristiansand. En ny firefelts vei som skjærer bent gjennom en fjell- og fjordhemmet kyst og frigjør gods og arbeidskraft fra geografiens lenker.

Kanskje tenkte ikke redaktørene på at dette prosjektet ville skade naturområder på sin vei. Kanskje hadde de ikke hørt at én million arter står i fare for å bli utryddet. Kanskje visste de ikke at arealendringer er den største trusselen mot disse artene.

Men i mai i år ble de klar over det. Bestyrtet over funnene i den nye rapporten fra FNs naturpanel skrev avisen på lederplass: «Ødeleggelsene av naturen må stanses (...) Hver femte art i Norge er på den nasjonale rødlisten. I Sør-Norge er under fem prosent av naturen urørt. Tankeløs arealforvaltning truer naturmangfoldet.»

Avisen minnet om at velmente vedtak «hjelper lite når kravene ikke blir fulgt opp i praksis».

INNSENDEREN: Sivert Straume er kritisk til utbyggingen av fergefri E39. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Derfor ble jeg overrasket og trist da BT 5. oktober på lederplass nok en gang omfavnet det gigantiske veiprosjektet. «Det handler om å bygge Vestlandet for fremtiden, om arbeidsplasser og verdiskaping», sto det. Men det sto ikke at det handler om å stykke opp arters leveområder, tørke ut myrer og rasere unik norsk regnskog.

220 kvadratkilometer natur vil bli skadet, om man legger veimyndighetenes byggegrenser til grunn. Det er et areal ni ganger så stort som Bergenhus bydel.

Og vi har ennå ikke nevnt klima.

Klima er ikke noe problem, ifølge Hordfasts hærfører Øyvind Halleraker, – fordi i fremtiden vil det være mange flere elbiler. Han nevner ikke – og BTs kritiske journalister spør ikke – hvor mye selve byggingen av veier, broer og tunneler vil slippe ut. Før en eneste bil har kjørt på den nye veien, har byggingen av den sluppet ut 12 millioner tonn CO₂.

For å gi perspektiv: Det er utslipp som om 80 millioner dieselbiler hadde kjørt hele strekningen fra Trondheim til Kristiansand på den nye veien. Eller: Det tilsvarer cirka 120 år av det Bergen kommune håper å spare med tiltak som bompenger, landstrøm og fjerning av parkeringsplasser.

La oss ta med at også elbiler har klimautslipp når de produseres og gnager løs mikroplast når hjulene ruller, og at fergefri E39 legger til rette for et spredt bosettingsmønster, med enda mer klimautslipp og nedbygging av natur som konsekvens.

Det er omsorg for næringslivet på Vestlandet som gjør at BT er villig til å ofre naturområder tilsvarende 40 ganger Kanadaskogen og slippe ut klimagasser tilsvarende 2,2 millioner runder rundt jorden med fossilbil.

Men mener BT at Vestlandet er så svakelig at vi må få ødelegge enorme naturområder i en tid der «alle krefter må settes inn på å reparere skadene»?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg