Nå er det Fyllingsdalen sin tur

Byrådet svikter kulturen i bydelen vår.

Publisert: Publisert:

FYLLINGSDALEN TEATER: Fyllingsdalen Teater blir også en viktig del av det nye kulturhuset. For å sikre videre drift av teateret må den årlige støtten gjeninnføres, skriver Per Kragseth. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Per Kragseth
Styreleder Fyllingsdalen Kulturråd

Fyllingsdalen, med sine 30.000 innbyggere, er den eneste bydelen i Bergen uten et offentlig tilbud om scene, øvingslokaler eller sosial møteplass.

I mer enn 50 år har byens ildsjeler arbeidet for å skaffe bydelen et kulturhus. I 2009 ble Fyllingsdalen Kulturråd stiftet for å få fart i planene, Kulturrådet har i dag 43 lag og organisasjoner som medlemmer.

Rekruttering, miljø og utvikling av ferdigheter, uavhengig av aktivitet, er avhengig av god tilrettelegging og attraktive omgivelser.

En bydel uten kulturarena vil streve med å tiltrekke seg kulturinteressert ungdom og skape et levende og kreativt miljø.

Les også

Dette betyr kulturbudsjettet for Bergen

Konsekvensene av manglende kulturarena er synlige og målbare.

Fire skolekorps er lagt ned. Fyllingsdalen har ingen amatørkorps. Bydelen har et par gode kor, som ofte må holde sine konserter utenfor bydelen.

Det er svært lenge siden det var en populærkulturell bølge i Fyllingsdalen. Og det er ikke rart, ettersom bydelen mangler både øvingslokaler og konsertscener.

Gleden vår var stor da alle partiene i valgkampen lovet at nå skulle kulturhuset i Fyllingsdalen prioriteres.

Like stor var vår skuffelse da vi av byrådets budsjettforslag ser at de tidligere oppførte midler på kommunens investeringsplan til kulturhuset i Fyllingsdalen er strøket.

Les også

Fire vestlandsforfattere levner de voksne liten ære

Én million kroner til prosjektering av kulturhuset i Fyllingsdalen ligger inne i byrådets budsjettforslag for 2020. Men i økonomiplanen for den neste fireårsperioden er denne millionen alt som er satt av til kulturhuset.

I investeringsprogrammet som ble vedtatt i fjor, lå det inne 31 millioner kroner – fire millioner i 2020, ti millioner i 2021 og 17 millioner i 2022. Nå er 30 av disse millionene borte.

Bystyret vedtok 25. april i 2018 år at kulturhuset skal ligge på kollektivterminalen utenfor Oasen.

Det er mulig å komme i gang med byggingen av kulturhuset i 2021 når anleggsarbeidet med bybanen til Fyllingsdalen frigir tomten.

Kulturrådet forutsetter at de politiske partiene i bystyret fører tilbake investeringsmidler til planlegging, bygging og innredning av kulturhuset i Fyllingsdalen i tråd med sine løfter i valgkampen.

Les også

Bergensmilliardæren vil sponse kulturen, uten bindinger. – Da er det ingen som skylder meg noe

Byrådet har i sitt budsjett vedtatt 500.000 kroner mindre i støtte til Fyllingsdalen Teater for 2020 sammenliknet med 2019. Dette er ikke i tråd med de signal som byrådet har gitt om å sørge for gode rammevilkår for drift av teateret.

Teateret, som er en av de viktigste kulturinstitusjonene i Bergen med særlig vekt på barn og unge, står da i fare for nedleggelse.

Fyllingsdalen Teater blir også en viktig del av det nye kulturhuset. For å sikre videre drift av teateret må den årlige støtten gjeninnføres.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg