Skittent spill mot strippeklubben

De siste ukene har vi nok en gang vært vitne til maktovergrep, utført av Bergens-politikerne i en regelrett vendetta mot After Dark.

AFTER DARK: Byrådet har prøvd å stenge strippeklubben After Dark ved å forby skjenking på strippesteder. Innehaver Geir Carlsen har tilpasset seg reglene ved å dele lokalet i to – én del med skjenking og én del med stripping. Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

Geir Carlsen
Innehaver av After Dark

Farsen og det skitne spillet har pågått i ti år, og atter an gang har dette fått spalteplass hos mediene. Noe som igjen blant annet resulterte i en podkast fra BT20 og en kommentar fra BTs Eirin Eikefjord.

Med et utgangspunkt i nevnte podkast, ble jeg fredag morgen kontaktet av NRK, som spurte om jeg ville delta på kveldens Dagsnytt 18 og i nyhetene. Jeg har ikke noen problemer med å debattere, snakke om eller forsvare driften til After Dark overfor hvem som helst, og svarte selvsagt umiddelbart ja til NRKs forespørsel.

I mange timer prøvde NRK å få noen fra byrådet eller noen fra byrådspartiene til å stille som motdebattant. Ut på dagen får jeg følgende melding fra NRK: «Hei. Utrolig vanskelig å finne noen som vil stille til debatt mot deg.»

På dette tidspunkt har de prøvd mange navn, alt fra helse- og sosialbyråden til gruppeledere og til politiske rådgivere, både i byrådspartiene og hos opposisjonen.

MOTSTAND: Aksjonister har flere ganger prøvd å stenge strippeklubben After Dark, som tidligere bar navnet Dreams. Bildet viser en aksjon i regi av Kvinnegruppa Ottar i 2011. Ørjan Deisz (arkiv)

Vi snakker altså om Dagsnytt 18, som er Norges «viktigste» debatt- og aktualitetsmagasin. Ingen vil debattere sin egen politikk. Ingen vil svare for maktovergrepene.

Ingen vil svare på hvorfor After Dark – som åpner klokken 22 og har 23 års aldersgrense – er å anse som «uheldig når det gjelder barn og unges opplevelser av bylivet» (ref. de kommunale retningslinjene). Hvem er det vel som har barn i sentrum på en fredag etter kl. 22?

Ingen vil forklare hvordan dette kan forsvares alkoholpolitisk.

Formålet med alkoholloven er «å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer».

Å innskrenke striptease og skjenking, som bystyret gjorde i 2016, eller ta fra oss bevilling, skal altså begrunnes i alkoholloven.

Les også

BT20-podkast: Strippeklubben med ni liv

Ingen i byrådet kan eller vil forklare hvorfor Bergen ikke skulle være en trygg og inkluderende by, bare fordi After Dark har skjenkebevilling.

Denne argumentasjonen gir overhodet ingen mening når byrådet mener striptease er helt ok, skjenking er helt ok, men bare ikke sammen og bare ikke hos After Dark.

I en tidligere leder i BT (22.02.16) har dette maktmisbruket blitt omtalt som «prinsipiell kortslutning»:

«Byrådet må ikke ledes inn i en fristelse til å bruke skjenkereglementet i en moralistisk kamp mot stripping.» «Det er uredelig å bruke skjenkereglene til å straffe konsepter man ikke liker.»

Er det slik at argumentasjonen til byrådet ikke tåler en debatt? Ikke tåler Espen Aas i Dagsnytt 18? Ikke tåler sine egne velgere? Og ikke minst, ikke tåler Geir Carlsen?

TAUST BYRÅD: Dagsnytt 18 forsøkte i timevis å få en representant for byrådet til å stille i debatten om strippeklubben, uten å lykkes. Fra venstre: Julie Andersland (V), Linn Kristin Engø (Ap), Per-Arne Larsen (V, vikar for Erlend Horn), Anna Elisa Tryti (Ap, avtroppende byråd), Roger Valhammer (Ap), Beate Husa (KrF) og Håkon Pettersen (KrF). Rune Sævig (arkiv)

En time før sending klarer NRK omsider å få tak i en debattant: SVs bystyrerepresentant Hilde Maria Boberg Andresen – som ikke engang står på høstens valglister – stiller på telefon fra Portugal.

Heller ikke Andresen evnet å svare på de relevante spørsmålene eller forholde seg til sakens kjerne. I stedet tåkela hun debatten i kjent SV-stil.

Denne typen næringspolitisk diskriminering og maktovergrep har dessverre fått fotfeste i byrådet. Det kan virke som om det kun er byrådet og SV/Rødt som ikke vil se at dette har utviklet seg til en farse.

Kontor for skjenkesaker ser det. Mediene, med blant annet BT og NRK, ser det. Bergenserne ser det. Jurister ser det. De fleste ser det.

Kanskje ser byrådet det også, innerst inne. Ellers hadde det vel ikke vært noe problem å stille til debatt?

Les også

BTs Eirin Eikefjord: – Uredelig å bruke skjenkereglene til å straffe konsepter man ikke liker

Til slutt et ønske og et spørsmål til Bergens Tidende. Kan dere få arrangert en debatt om dette temaet? Få debatten ut i offentligheten, og ikke bare bak lukkede kontordører hos politikerne.

Jeg stiller mer enn gjerne opp i en slik debatt. Fordi dette er viktig for vårt lokaldemokrati. Fordi jeg kan stå inne for driften og de faktiske forholdene. Fordi jeg er ikke redd for å ta debatten. Fordi det er uredelig og feigt å stikke hodet i sanden og late som ingenting.

Til lesere av dette innlegget som ikke kjenner saken inngående, så vil jeg presisere at After Dark har en gyldig bevilling og at klubben drives etter alle gjeldende regelverk.

Vi har hatt flere tilsyn, herav tre til fem skjenkekontroller årlig. A-krim har hatt flere tilsyn. Vi har pr. dags dato ikke fått noen anmerkninger på ti års drift. Ved siste kontroll fra A-krim var konklusjonen klar. «After Dark er et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter.»