Kjenner du egentlig naboen din?

DEBATT: Samfunnet er blitt kaldere. Hvor har det blitt av fellesskapsfølelsen?

Publisert Publisert

FELLESSKAP: Å skape fellesskap er veien å gå fremover. Målet må jo være at folk trives mest mulig der de bor, skriver Henning Jon Grini. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL (arkiv)

Debattinnlegg

  • Henning Jon Grini
    Forfatter

Ensomhet er i ferd med å bli et av vår tids største problemer. Det har betydelige menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Men det finnes en kur mot dette.

Før kunne man regne med familiens omsorg i alderdommen, det kan man ikke lengre i like stor grad. I altfor mange tilfeller er det blitt slik at naboer i et leilighetskompleks knapt nok kjenner hverandre, eller har kontakt.

Det har blitt et kaldere samfunn. Hvor har det blitt av fellesskapsfølelsen?

NRK viste nylig dokumentarfilmen The swedish theory of love. Der kom det frem at Sverige skal være det landet i verden der flest bor – og dør – alene. Jeg vet ikke om det er så veldig mye bedre i Norge.

Sverige bestemte på 1970-tallet at de skulle gjøre innbyggerne så selvstendige som mulig. Selvstendighet er viktig, men vi er sosiale vesener først og fremst. Og vi er helt avhengige av hverandre.

Les også

Takk til deg som inviterer!

Slik vi har organisert samfunnet i dag, er det altfor mange som føler seg isolert og ensomme, selv om man lever midt i en by. Å ikke tilhøre et fellesskap kan skape helseproblemer. Ja, jeg vil si det så sterkt at ensomhet forgifter kroppen og forkorter levetiden!

En måte man kan forhindre ensomhet på, er nettopp å tilrettelegge for fellesskap. Et glimrende tiltak er Bærekraftig liv som hadde sitt utspring på Landås, og som nå er spredd til mange andre steder i landet.

Å skape fellesskap er veien å gå fremover. Målet må jo være at folk trives mest mulig der de bor. Heldigvis ser det ut til at den tankegangen sprer seg. Her i bergensområdet finnes det jo allerede prosjekter som har fellesarealer, som beboerne kan benytte. Boligsameiet Nesttunvannet Terrasse og det nye bofellesskapet Helgetun i Sædalen er et par av dem.

OM FELLESSKAP: Henning Jon Grini. Foto: Privat

Jeg mener at de boligprosjektene som bare fokuserer på profitt, og ikke tilrettelegger for deling, sosialisering og fellesskap, vil tape på det fremover. Det er viktig å støtte opp under prosjekter med en mer menneskevennlig tilnærming.

Et slikt prosjekt er Grønneviken ved Store Lungegårdsvann. Dette skal være et utstillingsområde for nye og alternative boformer. Det skal ha bærekraftige løsninger og fokus på deling og fellesskap.

Et annet fremtidsrettet boligprosjekt under planlegging, er Zero Village Bergen i Fana. Det er et stort og ambisiøst prosjekt med nullutslipp som mål, i tillegg til mange miljø- og fellesskapsløsninger. I navnet ligger ordet landsby, og tanken er at beboerne skal produsere mye av maten selv i felleshager og være selvforsynt med energi. De skal også ha et sentralt samlingssted med blant annet kafé og matbutikk.

Også innen eldreomsorgen er ting på gang. Nylig hadde BT en reportasje fra Luranetunet i Os. Det er et sykehjem med palmehage og eksotiske vekster, levende fisk og en bar. Jeg tror også bokollektiv og bofellesskap vil få en renessanse.

Les også

Mener frivillig arbeid kan hjelpe pensjonister ut av ensomhet

Poenget er å tenke livskvalitet, og da er fellesskap nøkkelen. Det handler om å ta vare på hverandre. Det handler om å skape et varmere, triveligere og lykkeligere samfunn. Kanskje trenger vi opplæring i å skape fellesskap og bli mer sosiale igjen?

Kanskje vi skulle spørre noen italienere om råd? Kanskje vi skal sitte litt mindre foran TV-en og PC-en, og legge vekk mobilen i perioder?

Vi kan ta initiativ til å besøke eller invitere naboer og våre nye landsmenn. Det kan være berikende for alle parter. Kjenner du noen, eller ser du noen som kan være så alene og ensomme at kanskje du skulle ta kontakt?

Fellesskap er det som skaper grobunn for et varmere samfunn, hvor man tar vare på hverandre. Fremtiden er å skape levende små fellesskap og planlegge for det i kommende boligprosjekter.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg