Vi bør ikke spre cruiseturismen. Vi må avslutte den.

Reiselivsdirektøren bør anerkjenne at dagens cruiseturisme undergraver hele turistnæringen.

Publisert Publisert

MÅ AVSLUTTES: Cruisenæringen må omstilles fra disse store flytende hotellene, skriver Thor Haakon Bakke, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Debattinnlegg

  • Thor Haakon Bakke
    Førstekandidat, MDG Bergen
  1. Leserne mener

I innlegget til Svein Larsen i BT 21. juni om cruisenæringen presenteres det prisverdig mye forskning på cruiseturisme. Artikkelforfatteren er uheldigvis litt unyansert i noen av sine påstander.

Hans meningsmotstander, reiselivsdirektør Anders Nyland, bruker så klart åpningen dette gir, til tappert å forsøke å grønnvaske næringen.

Det er derimot lett å plukke Nylands argumenter fra hverandre. Det er ingen som helst tvil om cruisenæringen slik den opererer, verken er forenlig med klimamålene, bærekraftig økonomi eller gode lokalsamfunn.

Cruiseturismen har mange negative effekter: Kaianleggene okkuperer arealer som kan brukes til bedre formål. Cruiseturistene legger igjen altfor lite penger. Skipene er europamestre i å pumpe ut mange menneske- og miljøfiendtlige avgasser, og størrelsen på skipene fører til visuell forurensning og trengsel i by og bygd. Men det viktigste er at skipene slipper ut mye av klimagassen CO₂, mens de tøffer rundt på verdenshavene.

At Larsen i sin konklusjon ikke nevner at Miljøpartiet De Grønne faktisk stiller svært strenge krav til cruisenæringen, er nok et arbeidsuhell. En annen ting er at Nyland i sin konklusjon i fullt alvor mener at avgifter og reduksjon i anløp og antall turister totalt – et tiltak som ikke har effekt før om et par år på grunn av inngåtte avtaler – er «drastiske» tiltak.

Det er nemlig ikke i nærheten nok, satt opp mot kostnaden cruiseturismen påfører av forurensning lokalt og globalt. Vi bør ikke «spre cruiseturismen», slik Nyland skriver i sitt innlegg fra 2018. Vi må avslutte den, slik den foregår i dag.

Hele cruisenæringen er basert på en idé om å ha store flytende hoteller med svømmebassenger og kasinoer om bord, som forflytter seg fra havn til havn, og der passasjerene bruker minimalt med penger. Ganske åpenbart fordi det er slik rederiene tjener mest selv.

Mange turister flyr dessuten til havnene. Utslippene er svære i forhold til antall skip, og estimater peker på at det er den formen for turisme som sørger for mest utslipp av klimagasser pr. turist pr. reiste kilometer. Anslag viser at denne totalt meningsløse og sterkt forurensende «næringen» står for 15 prosent av totale utslipp i Norges økonomiske sone knyttet til sjøfart og fiske.

Videre betaler rederne lite eller ingen skatt og ler hele veien til banken, mens isbreer, fjorder, og norske og italienske lokalsamfunn betaler prisen. Enova sier selv at litt landstrøm ikke er i nærheten av å løse dette.

Samtidig peker funn på at cruiseturister drar på cruise for å være på skipet, ikke for å besøke vikingmuseer, spise is på Bryggen, handle på Galleriet eller se på en isbre.

Næringen må omstilles fra disse store flytende hotellene. De Grønne mener det mest effektive er å sette en dato, 2025, samtidig som man gir insentiver til skipsfartsnæringen for å endre seg, slik vi gjør i langt større grad enn regjeringen i våre alternative budsjettopplegg.

Hvis cruisenæringen faktisk ønsker å endre seg til en næring som er forenlig med klimamålene, så må de satse alt på små, lette og elektriske skip. En aktiv politikk som fører til et slikt mål, er faktisk ikke “drastisk”.

Den er nødvendig, kunnskapsbasert og riktig, både i et lokalt bærekraftsperspektiv, men ikke minst for å nå klimamålene. Det burde turistnæringen være den første til å innrømme.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg