Byrådet har sviktet våre eldre

Helge (75) får kalde porsjonspakker med ferdigmat på døren. Det er uverdig.

Publisert:

ELDREOMSORG: Jeg håper bergenserne vil bruke sin stemmerett på et parti som ønsker mer valgfrihet for byens eldre, skriver Marte Monstad. På bildet: Helge Torgersen (75). Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

Marte Monstad
Ordførerkandidat, Bergen FrP

I fire år har Ap, V og KrF styrt Bergen. På disse årene har valgfriheten blitt mindre, sykehjemskøene er lange og arrogansen større. Jeg har møtt flere av dem som har fått kjenne på sentrumsbyrådets nådeløse kamp mot valgfrihet og «velferdsprofitører».

En maidag i 2016 bestemte byrådet å avslutte ordningen med fritt brukervalg for hjemmesykepleie. 320 eldre og pleietrengende som hadde valgt en privat tjenesteyter fikk brev i posten om at friheten til å velge var over. Nå skulle alle tvinges tilbake til kommunale tjenester.

INNSENDEREN: Marte Monstad, Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Bergen. Foto: Privat

«Jeg vil så gjerne beholde dem som hjelper meg nå, for de er så presise», fortalte en kvinne i midten av 80-årene. Hun var fornøyd med hjelpen hun fikk og ble engstelig av tanken på at nye mennesker skulle komme inn i hjemmet hennes.

Daværende helsebyråd for KrF, Rebekka Ljosland, viste ingen sympati for utryggheten dette påførte de eldre. Byrådet syntes å være mer opptatt av hvilken logo de ansatte hadde på arbeidsklærne. Kommunen smalt døren igjen for en aktør som ga eldre muligheten til å velge, og kanskje viktigst av alt; muligheten til å velge bort et tilbud man var misfornøyd med. De eldres velferd ble ofret på ideologiens alter, og siden har sosialistene fortsatt å bygge ned eldres innflytelse over eget liv og hverdag.

Samme år som fritt brukervalg ble avviklet, ble også to godt drevne sykehjem rekommunalisert; Søreide sykehjem og Odins vei Bosenter. Til tross for at Søreide sykehjem kunne vise til lavt sykefravær, gode resultater på pårørendeundersøkelser og nominasjon til prisen «det gylne måltidsøyeblikk», fikk ikke den private aktøren fornyet tillit.

Den gangen argumenterte byrådet for at kun kommunen eller ideelle organisasjoner skulle få drive sykehjem, fordi de var opptatt av å sette menneskene i fokus. Men hvem er det egentlig de setter i fokus ved å kaste ut private aktører som leverer gode omsorgstjenester som både beboere og pårørende er fornøyde med? Og når ble politikernes egne overbevisninger viktigere enn de eldres opplevelse av tilbudet?

Les også

Den urørte maten på nattbordet, en svak eim av urin og pasientrop fra andre rom

Svaret på det bør selvsagt være aldri. Dessverre viser det seg at altfor mange opplever å ikke bli lyttet til. Helge (75) er en av dem som har fått kjenne det på kroppen. Helge er én av rundt 600 eldre i Bergen som får levert mat hjem fra kommunen. Hver mandag får han kalde porsjonspakker med ferdigmat på døren som han selv må varme opp i en mikrobølgeovn. Ingen ting ved maten minner om matglede, og han gruer seg til middag.

Helge er ikke den eneste. Helge bestemte seg for å ta kampen, og rapporter ble utarbeidet i samarbeid med hans spisevenn Morten. Hvert eneste måltid ble dokumentert i både bilder og tekst, og rapporten ble sendt til øverste sjef for helse- og omsorgsfeltet; ansvarlig helsebyråd. Der sa det bom stopp. Helge og Morten fikk til svar at maten var god, og at de strengt tatt ikke var nødt til å spise den. Arrogansen som Helge ble møtt med er umulig å begripe. Hvor ble det av verdigheten? Og hvorfor lytter ikke de ansvarlige politikerne til Helge? Nå er det nok. Bergen trenger ombudsmenn og ombudskvinner – ikke politikere som lukker ørene og øynene for dem som tjenestene er ment for.

Les også

Takk til Midtbygda sykehjem i Åsane

Jeg håper bergenserne vil bruke sin stemmerett på et parti som ønsker mer valgfrihet for byens eldre. Det skulle bare mangle at eldre får være sjef i eget liv og bestemme hva de vil spise og hvem som skal komme hjem til dem og gi dem trygghet i hverdagen. Valgfrihet er verdighet, og konkurranse gir bedre tjenester. Nettopp derfor går FRP til valg på å gjeninnføre fritt brukervalg, bygge kjøkken på sykehjemmene og stimulere til et mangfold av tjenestetilbydere.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg