«Renere» cruisenæring er ikke godt nok

Lokale turister risikerer innsikt i 500 prikk like lugarer i stedet for utsikt til den nydelige fjorden.

KLIMAKAMP: Cruisenæringen bør legges ned, mener Frøya Sjursæther (13 år) og Øyunn S. Kåset (19 år). Privat

Debattinnlegg

  • Øyunn Stokkeland Kåset
  • Frøya Skjold Sjursæter

Behovet for mer kunnskap i cruisedebatten er stor, skriver en fagtung gruppe fra blant annet Vestlandsforskning, TØI og en rekke universiteter i innlegget «Slik bør cruisenæringen utvikles», i BT 11.07. Liten lokal verdiskapning, høye klimagassutslipp og ujevn fordeling av anløp er noen sider ved cruisenæringen vi må endre på før forskerne vil gi cruisenæringen sitt bærekraftstempel.

Vi har nok kunnskap om hva klimaendringene vil gjøre med livet på jorden til å konkludere med at cruisenæringen bør avvikles, heller enn utvikles. Premisset om å få en «renere» cruisenæring er ikke godt nok.

For å redusere utslippene foreslår artikkelforfatterne lavere kjørehastighet og innføring av landstrøm. Tilgang til landsstrøm vil kutte 15 prosent av drivstoffbruken. Teknologien eksisterer, men den politiske viljen til gjennomføring gjør ikke det.

Det er synd for titusenvis av bergensere som får dårligere luftkvalitet de dagene cruisebåter ligger til kai. Men for å få betydelige utslippskutt må vi si nei til en næring som er grunnleggende grå.

En regulering av antall cruiseanløp vil ikke endre det faktum at de beste områdene i byen er forbeholdt dagsturister på besøk. Hva med å gjøre Dokken på Nøstet om til grønne områder og boliger for folk som kan få glede av områdene året rundt?

Cruisebåtene er også i veien for andre lokale turister som reiser for å oppleve fjordene. Istedenfor utsikt til den nydelige fjorden, risikerer de innsikt i 500 prikk like lugarer på båten som ligger til kai.

Økonomi er et tungtveiende argument for cruise. Men statistikken tilsier at to av fem cruiseturister ikke bruker penger når de er i land, ifølge artikkelforfatternes forbrukerundersøkelser.

Det er også vanskelig å drive med andre kystnæringer i en fjord som er forsuret, tappet for ressurser og der artene dør. I våre øyne er ikke inntektene verdt kostnadene.

Cruisebåter er som kjøpesentre. Det er kjøpekraften som rår, og søppeldyngen er de verdifulle fjordene våre. Cruisenæringens utslipp er betydelige og unødvendige. Det er på høy tid vi tar fjordene tilbake.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg