Sett realistiske krav til bussene

Tide møter gjerne miljøkrav til turbusser, men de må være realistiske.

Publisert: Publisert:

FORTSATT FOSSIL: Rekkevidden til elbussene er ennå ikke stor nok til at de kan brukes til tur- og langdistansedrift, mener innsenderen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Roger Harkestad
Konsernsjef Tide
Les også

Bussparken i Bergen byttes ut med elbusser. Men til turbus­sene stilles ingen miljø­krav.

Klimaministeren tar opp et viktig tema om miljøkrav til turbusser i BT 19. august.

Tide er en stor, landsdekkende aktør innen turbusser og kjører daglig skoleelever, turister og andre. Tide drifter også Flybussen i Bergen på miljøvennlig biodrivstoff. Vi er opptatt av miljø.

Derfor meddelte vi nylig politikere i Hordaland at Tide gjerne imøteser miljøkrav til turbusser. For oss er det imidlertid viktig at politikerne forstår de praktiske begrensningene og mulighetene av krav som settes – og at de kravene er realistiske.

Elbusser i rutetrafikk er på full fart inn i norske byer. Men dagens elbusser er ikke tilpasset tur- og langdistansedrift, da rekkevidde og lademuligheter fremdeles er utfordrende.

Heller ikke batteriets størrelse og vekt taler for at dagens elbusser er egnet som turbusser, da turbusser har økt komfort og bagasjekapasitet.

Elbusser er en måte å lykkes med å kjøre fossilfritt. Skal Tide investere i el-turbusser og ladeinfrastruktur, behøves også forutsigbarhet og langsiktighet i kontraktene – samt tid til å få utstyret på plass. Vi støtter en tilrettelegging for el i bykjernen, og en mulig målsetting kan være krav om elbusser i bykjernen fra 2024.

Et annet forslag er å sette miljøkrav der alle turbusser må kjøre på Euro 6-miljøteknologi fra 2021 i Hordaland. Euro 6 er siste generasjon motorteknologi med betydelig lavere utslipp av NOx og partikler.

Setter politikerne kravene gjeldende fra litt frem i tid, vil bransjen få mulighet til å modernisere bussparken, og kanskje til og med benytte biodiesel som drivstoff, noe som ytterligere vil redusere utslippene.

Hoveddelen av Tides turbusser kjører i dag med Euro 6 og er tilrettelagt for bruk av biodiesel. Dersom biodiesel blir innført som drivstoffkrav på alle turbusser, må det opprettes fyllestasjoner for biodrivstoff.

Vi er optimistiske til at Bergen vil lykkes som fossilfri i 2030, og inviterer gjerne politikere og samferdselsmyndigheter til dialog.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg