På høy tid med lavere fart over Kvamskogen

Det er et under at det ikke allerede har skjedd alvorlige ulykker.

Publisert Publisert

KREVER MER: Kvam herads planer om å trygge fotgjengere oppleves lite troverdig for hytteeierne på Kvamskogen, mener Eva Hagen. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Debattinnlegg

  • Eva Hagen
    Hytteeier
  1. Leserne mener

Denne uken kom en gledelig nyhet fra lokalsendingen til NRK P1. Statens vegvesen har innstilt på en redusert hastighet fra 70 og 80 km i timen til 60 km i timen på strekningen fra Brudesløret i Eikedalen til Norheimsund.

Vi har en hytte med beliggenhet like ved utløpet av Teigabergtunnelen i retning østover. Den benytter vi hele året, og har hatt den gleden i mer enn 70 år.

Men vi har følt og registrert en økende trafikk og endret kjørekultur. Vi opplever stadig å høre akselerasjonen fra biler inne i tunnelen, som nærmest «flyr lavt» i det den kommer ut av tunnelåpningen og «forsvinner»».

Vi har ringt politiet når motorsykkel-kolonner driver villmannskjøring over Kvamskogen. Å være fotgjenger langs veien, er med livet som innsats. Det er på høy tid at noe skjer.

Les også

Vegen på Kvamskogen er så farleg at fartsgrensen kan verta sett ned

Jeg har forståelse for at pendlerne føler at dette er unødvendig, ettersom det i perioder er liten aktivitet og rolig på Kvamskogen. Imidlertid kan det ikke dreie seg om en vesentlig forlenget kjøretid på den aktuelle strekningen.

Antall hytter på Kvamskogen har økt betraktelig, og alle hytteeierne bidrar godt til heradskassen i Kvam.

Fra Kvam Herad har det lenge vært snakket om å etablere et sykkel-/gangfelt over Kvamskogen, så langt har ingenting skjedd. Heradets planer om å trygge fotgjengere oppleves lite troverdig. Vi føler at vi ikke blir hørt eller tatt på alvor.

Etablering av fotobokser over Kvamskogen, vil kunne fungere preventivt, i tillegg vil Statens vegvesens kostnader relativt raskt tjenes inn igjen.

Det blir altfor enkelt for bilister, som selv ikke er avhengig å krysse eller forflytte seg langs fylkesvei 7, å ha sterke meninger om hva som er nødvendig og riktig. At det ikke allerede har oppstått alvorlige trafikkulykker er et under.

Det bør uansett være i alle politikere og bilisters interesse at sikkerhet er helt overordnet og blir tatt på største alvor.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg