Bytt tunnelene

Bybanen kan bygges billigere – uten skinner på Bryggen.

Publisert Publisert

ALTERNATIV: Innsenderen ønsker traseen som er markert med rødt, altså i tunnel bak Bryggen, men i åpent lende langs sjøen gjennom Skuteviken og Sandviken. Blå linje viser traseen som bystyret vedtok i 2016, men som det fortsatt er strid om. ILLUSTRASJON: ARNE SÆLEN

Debattinnlegg

  • Arne Sælen
    Professor, byplanlegger, landskapsarkitekt MNLA
  1. Leserne mener

En tunnel bak Bryggen er kortere enn den foreløpig vedtatte tunnelen i Sandviken. Den sistnevnte er det få som ser behovet for, den andre kan bygges i stedet, og Bybanen til Åsane kan bli en halv milliard kroner rimeligere, fordi man kutter ut en dyr stasjon under Sandvikskirken.

Det er i hovedsak to argumenter for å legge Bybanen langs Bryggen i dagløsning:

Det første er at det skal gi liv til Bryggen, mer omsetning når turistene er dratt og en inspirerende letthet for å hoppe på og av. Det andre er at tunnel bak Bryggen vil bli dyrere.

Det er verdt å legge merke til at de foreløpig vedtatte holdeplassene i området vil være på Torget og i Sandbrogaten, et par hundre meter fra Bryggen. Strekningen parallelt med Bryggen vil altså kun være en transportetappe. Ved heller å legge banen i tunnel her, vil utganger ovenfor Øvregaten og Kong Oscars gate derimot gi et bedre næringsgrunnlag også her.

Norconsult AS utarbeidet i 2017 en analyse for Bergen kommune som klart viser at en alternativ trasé i Sjøgaten vil være den totalt beste traseen. Den foreløpig vedtatte løsningen innebærer en tunnelløsning med en stasjon 30 meter under bakken ved Sandvikskirken, og en 150 meter lang gangtunnel ut til Slaktehuset.

Stasjonen krever i tillegg heis og rulletrapper for å nå overflaten. Dette vil være betydelig dyrere enn enkle atkomster, som er mulig ved en tunnelløsning bak Bryggen.

Så hvorfor kan man ikke følge fagnotatet, skrote tunnelen i Sandviken som ingen egentlig trenger, og så bruke de frigjorte midlene til å bygge tunnel bak Bryggen?

Tunnelene er omtrent like lange. Fra Peter Motzfeldt gate til Koengen er det cirka 1,4 km, mens alternativet fra Sandbrogaten til Amalie Skrams vei er cirka 1,5 km.

Tunnelen fra Peter Motzfeldt gate til Koengen kan ha to stopp; et på Øvre Korskirkeallmenning, som vil gi kort atkomst til Vågsbunnen og bidra til økt utvikling av strøket, og et på Koren Wibergs plass, som vil ligge gunstig til for utvikling i Øvregaten og på Bryggen.

Felles for begge disse stasjonene er kort atkomst til byen, og det er ikke behov for kostbare heis/rulletrapp-anlegg med tilhørende sikkerhetsløsninger.

Dagløsningen gjennom Sandviken vil også gi mulighet for tre flere stasjoner i den mest folkerike delen av Sandviken, enn i den foreløpig vedtatte traseen. Hvordan kunne da bystyret vedta noe annet?

Slik jeg ser det, kan man ikke ha lest tilleggsutredningen godt nok.

Det er ingen skam å lytte til gode, faglige råd, og rette seg etter dem.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg