Et kvantesprang for jernbanen

Nøkkelen til store tidsgevinster er at Bergen må «hekte seg på» nye avganger.

Publisert Publisert

Debattinnlegg

  • Andreas Fliflet
    Førsteamanuensis UiT
  1. Leserne mener

Dersom vi kjenner vår besøkelsestid, vil Bergen innen få år kunne få oppleve et kvantesprang innen fjerntogtrafikk til utlandet.

Hele ti(!) timer vil kunne kappes av dagens reisetider mellom kontinentet og Bergen. En rekke stressende togbytter vil kunne elimineres. Og ingenting av dette forutsetter noe flunkende Elon Musk-kulelyn eller så mye som et ekstra spadetak. Det handler om å tilrettelegge avganger. Dette er lavthengende frukt.

Andres Fliflet Foto: Lars Åke Andersen

Under ett døgn fra Köln til Bergen – det er vel unødvendig å påpeke hvilke muligheter for reiseliv og næringsliv dette vil kunne innebære i en tid der fly som transportform settes under stadig sterkere press.

La oss for enkelthets skyld se på reiseretningen Bergen til kontinentet. Fire av de viktigste forutsetningene for å få til dette er allerede under ferdigstilling, besluttet igangsatt, eller under utredning:

1. Vy har kunngjort en ny morgenavgang fra Bergen 06:25. Avgangen planlegges igangsatt fra desember 2021.

2. Follobanen mellom Oslo S og Ski ferdigstilles i 2023.

3. SJ har gått ut med planer om flere avganger fra Oslo til Göteborg fra
allerede i år, og med ambisjoner om gjennomgående trafikk til
Malmö/København innen få år.

4. Svenske Trafikverket har utredet mulighetene for nytt nattog fra Malmö til Köln, avgangstid forslagsvis 19:40. Ruten vil kunne igangsettes fra 2023.

Nøkkelen til den store tidsgevinsten for Bergen sin del er å «hekte seg på» disse avgangene.

Det finnes mange måter å legge opp en passende forbindelse fra Oslo til Malmö. Det enkleste vil være å snakke med SJ om muligheter for å tas med i planleggingen av de nye rutene deres.

Den nye Follobanen åpner for en annen morsom mulighet: Å sette opp gjennomgående fjerntog fra for eksempel Bergen og videre sørover mot Halden.

På den eksisterende Østfoldbanens skinner har dette ikke vært praktisk gjennomførbart. Gjennomgående trafikk har riktignok ulemper, men vil være mulig. Et direktetog fra Bergen til Göteborg kjøres på 10 timer.

Uansett: Dersom man vil ha en dialog med Sverige om samarbeid og tilpassing av ruter for gjennomgående korrespondanse, vil det være viktig å være med tidlig i prosessen.

Til forskjell fra flyruter som kan dukke opp som paddehatter og forsvinne som sol i Bergen, trenger togruter lengre planleggingstid. Noen minutters endring i rutetider kan i verste fall ta årevis å implementere. Endringer utløser ofte en dominoeffekt, og det er trangt på jernbanenettene.

I år skal også Trafikkpakke 4 for jernbanen utformes og utlyses. I den inngår også Follobanen. Selv om fjerntogene til Göteborg ikke er en del av denne pakken, kan det umulig være en ulempe for Jernbanedirektoratet å ha eventuelle kommende prosjekter på samme skinnegang i bakhodet.

Les også

Hvorfor er tog dyrere enn fly?

Initiativet til dette må antakelig komme fra vest. Det er for oss en gjennomtenkt korrespondanse er viktig. For Osloværinger som begynner sin reise ved å gå til trikken på Olaf Ryes plass, er det ikke avgjørende om Malmö-toget går 12:54 eller 13.22.

Men for passasjerer som kommer med fjerntog fra Bergen eller Trondheim, betyr en skjødesløs avgangstid fra Oslo at hele kjeden faller fra hverandre.

Nå er et godt tidspunkt å begynne å arbeide med dette. Finnes det noen folkevalgte, nærings/reiselivsaktører og andre med gjennomføringslyst og/eller beslutningsmyndighet som synes at dette ville være noe å arbeide for, mon tro?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg