Habilitet i Høyesterett

DEBATT: Det finnes en liten juridisk elite i Oslo.

URYDDIGHET: Høyesterettsjustituarius Tore Schei (bildet) anklages for uryddighet. - Det finnes en liten elite i Oslo, skriver innsenderen.

Håvard Bjelland
  • Elin Gregusson
    daglig leder, Rettferdighetshjelpen

Elin Gregusson

Eirin Eikefjords kommentar (22.1.) om forfengelighet og innavl i et juridisk elitemiljø i Oslo, handler også om bånd mellom dommere, advokater og finansnæring. For eksempel: Høyesterettsjustitiarius Tore Schei er gift med advokat Eva Kristine Schei. Hun er partner i adv. fa. Thommessen. Selskapet mistenkes av Økokrim for utførsler til skatteparadis.

Da selskapet avviste å utlevere informasjon om bevegelser på klientkonti med henvisning til «taushetsplikt», tok Økokrim saken til domstolene, og vant i lagmannsretten.

Thommessen anket og da dom falt Høyesterett i 2010, var det i favør av dem. Det var heldig for ekteparet Schei, ettersom partnere er solidarisk ansvarlig i advokatselskaper. Det skulle tatt seg ut om justitiarius' kone var medansvarlig for hvitvasking.

Vant i Høyesterett

Adv. Schei var styremedlem i Storebrand Bank fra 2004 til 2013. Det betyr at hun var betalt og ansvarlig for å kontrollere at banken ble drevet ihht loven. I disse årene solgte Storebrand Bank de såkalte strukturerte spareproduktene til blant annet far og sønn Lognvik, som senere gikk til sak mot banken. Banken vant i Høyesterett i 2012. Dommen ble slaktet i blant annet Dine Penger og Aftenposten. Siden dommere også er mennesker med familie, venner og naboer, må det ha vært tungt å bli karakterdrept for åpen scene etter en dom så godt som blottet for logikk. Det rare er at ingen omtalte de direkte båndene mellom justitiarius og banken. Hvorfor snakker vi ikke om dette?

Eklært inhabil

Inhabilitet har en tendens til å bli bagatellisert av de som har nytte av den, og det er mange skjæringspunkter mellom jurister og finansnæring, både i ekteskap, vennskap og andre nære relasjoner i dette lille miljøet.

Høyesterettsdommer Kristin Normann har jobbet i DNB. Det «glemte» hun, og måtte forlate retten fordi Lognvik skulle skape presedens for Røeggensaken mot DNB. Til tross for dette, unnlot Tore Schei å informere om sin ektefelles styreverv da DN stilte konkret spørsmål om inhabilitet i HR i forkant av Røeggensaken, mai 2012. Relasjonen ble ikke offentlig kjent før VG skrev åtte måneder senere at Schei erklærte seg inhabil. Da var Røeggensaken allerede blitt behandlet i HR i okt og nov 2012. Stadig inhabilitet på en liten arbeidsplass som HR er selvsagt problematisk. Særlig når vi ser at Schei bevisst skjuler sentrale opplysninger om egne bindinger. Eikefjord har rett. Det finnes en liten elite i Oslo, og nå må disse stenene snus.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg