Utstrakt ukultur

Religionsutøvelse i bergensskolene er et problem hele året, ikke bare i desember.

Publisert Publisert

PROBLEM: Religionsutøvelse i bergensskolene er et problem hele året, ikke bare i desember, mener innsender. Foto: Silje Katrine Robinson

Debattinnlegg

  • Christian Lomsdalen
    Lektor, humanist, og far
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Human-Etisk Forbund Hordaland har i sin kartlegging av religionsutøvelse i bergensskolene avdekket en utstrakt ukultur. Skolegudstjenester er dessverre ikke det eneste problemet.

I Bergen er det mange skoler som bruker store deler av desember til å øve til skolegudstjenester og forkynnende syngespill, og skolene ser ut til å mangle et reflektert forhold til hva det vil si å ha et samarbeid med et tros— og livssynssamfunn. Det er snart ti år siden Norge ble dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen for KRL-faget, og det er 45 år siden skolene ikke lenger skulle stå for dåpsopplæringen. Likevel er det fremdeles et problem med religionsutøvelse i bergensskolene.

Les også

Vil ha likeverdig tilbud til skolegudstjenester

I rapporten fra Human-Etisk Forbund Hordaland ser vi at en skole svarer at de ikke har noe samarbeid med noen trossamfunn for senere å fortelle at alle skolens 6.-klassinger får besøk av Den norske kirke for å gjennomføre det forkynnende undervisningsopplegget «Vandring i Bibelen». Ut fra egen erfaring er dette verken unikt eller spesielt for denne skolen. Det kan se ut som Den norske kirkes spesielle situasjon i samfunnet medfører en blindhet for at dette er et trossamfunn på linje med andre trossamfunn.

Lektorlaget var ute i BT onsdag 17.12. med beskjed om at for mange skoler bruker for mye tid på kos, øving og annet frem mot jul, men dette foregår ikke bare frem mot jul. Flere skoler har forkynnende syngespill andre tider av året også, for eksempel Kronstad skole som i elleve år har hatt det samme forkynnende påskespillet. Dette bruker de masse verdifull undervisningstid på å øve frem.

Det gleder meg stort at vikarierende skolebyråd Charlotte Spurkeland (H) uttalte at hun ønsket å ta tak i dette. Det er en stor oppgave som ligger foran hennes etterfølger Jana Midelfart Hoff (H). Jeg håper de lykkes.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg