Utstrakt ukultur

Religionsutøvelse i bergensskolene er et problem hele året, ikke bare i desember.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg