Leder og mor - ingen problem

Hvis du får muligheten til å ta en lederjobb, ta den! Rekk opp hånden og si, «jeg har kompetansen, jeg er dyktig og jeg tar utfordringen!»

Publisert Publisert

LEDERJOBB: Hvem som er de dyktigste lederne handler ikke om hvem som legger ned flest timer på jobb, men hvem som gjør de riktige tiltakene, er mest effektive og mest fokusert på målet, skriver Caroline Gjerding (bildet).

Debattinnlegg

  • Caroline Gjerding
    Regionsdirektør for region Vest, Amesto AccountHouse
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Hva er grunnen til at andelen kvinner i lederstillinger i 2016 fremdeles kun ligger på 35.8 prosent?

Det skrives mye om at kvinner også må få topplederstillinger, at de må hjelpes frem, at det må politiske tiltak til. Det er vel og bra med tiltak, lover og reguleringer, men jeg tror nok at de fleste kvinner så vel som menn ønsker å få stillingen som leder utelukkende basert på sine kvalifikasjoner, og ikke som et resultat av hvilket kjønn de er.

Årsaken til at det mangler kvinner i ledelse er kompleks, men det er spesielt to ting som er avgjørende: rekrutteringsprosessen og kvinner selv.

Det siste året har det vært en god del fokus på rekruttering av toppledere, og at valget stort sett har falt på menn. Det har blitt stil spørsmål ved om de som har rekruttert, samt styrene sitter med ubevisste fordommer som trenerer en sunn rekrutteringsprosess. Men muligens er det enda mer komplekst enn det. Kanskje det ikke går så mye på kjønn som på skillet mellom maskuline og feminine kvaliteter.

Det å definere hva som er feminine og maskuline kvaliteter er i seg selv problematisk. Noen mener det er biologisk betinget, andre at det er noe man lærer. Andre igjen mener det er kultur.

Nylig leste jeg en studie om rekrutteringsprosessersom viste at i en gruppe med kun kvinner, var det kvinnene med de mest maskuline egenskapene som ble valgt. «Maskuline egenskaper» er i studiet definert som egenskapene som er nært knyttet opp til effektivitet, handlekraft og det med å få jobben gjort.

De «feminine egenskapene» er definert som nærhet, omtanke og omsorg. Med andre ord: dersom en kvinne med «myke» verdier stiller likt med en mann i en rekrutteringsprosess, så vil trolig den mannlige kandidaten bli valgt fordi vedkommende fremstår som innehaver av mer maskuline egenskaper og dermed antas å være en bedre leder.

Frøy Gudbrandsen:

Les også

Kvinnekamp i veien

Dersom det er sant, er jo dette svært problematisk. Er det ikke slik at en kombinasjon at kvaliteter muligens gir den beste lederen? Det er viktig at vi som sitter i stillinger der vi skal rekruttere personale, samt rekrutteringsselskap og headhuntere som rekrutterer til lederstillinger jevnlig tar en fot i bakken og konfronterer bevisste eller ubevisste fordommer man muligens besitter.

Jeg ble i vinter selv tilbudt en lederstilling. Før jeg takket ja, tok jeg flere runder med meg selv. jeg tenkte: Det var for mye ansvar og jobbing — og ikke minst så er jeg mor. Det siste argumentet var det mest tungtveiende. Hva om barna blir syke?

Nei, det kom nok til å bli altfor utfordrende. Men hvilket argument er det? Ikke en eneste gang kom argumentet om at jeg ikke er kvalifisert eller dyktig nok på bordet. Og hvorfor det? Jo, fordi jeg vet at jeg er dyktig nok og at jeg kan klare jobben. Hva er det da å lure på?

Jeg tror at kvinner som også er mødre sliter med konstant dårlig samvittighet, uavhengig av hvilken stilling og yrke du har, og uavhengig av hva man gjør mellom klokken 8 og 16. Alle mødre ønsker det beste for barna sine og bekymrer seg konstant. Spiser de nok? Får de i seg nok grønnsaker og fisk? Leser jeg nok for dem? Listen er lang. Hvorfor plager vi oss selv med dette? Og hvorfor skal dette hindre oss i å ta lederstillinger?

Kvinner må slutte å være så harde mot seg selv. Det kan være mye jobbing, utfordringer og mye bekymringer som man tar med seg hjem i alle jobber og på alle stillingsnivåer. Jeg tror ikke det er unikt og forbeholdt ledere. Som mor og kvinne tror jeg at vi plager oss med disse bekymringene uansett hva, og uansett stilling og posisjon. Kvinner må bli flinkere til å tørre, og ikke bekymre seg for alt som kan gå galt. Så lenge du gjør ditt beste, tar vare på barna dine, er tilstede mentalt, så er du mer enn god nok.

Hun mener «feminist» er et skjellsord:

Les også

Det nye f-ordet

Jeg har fått en unik mulighet som leder. Der følger det også med et stort ansvar, og det er til tider mye jobb og sene kvelder. Men jeg har en fleksibel arbeidsgiver, en arbeidsgiver som har forståelse for at man også har familie som man ønsker å prioritere. Det er fullt mulig å tilrettelegge for kvinner i lederstilling slik at de kan kombinere dette med rollen som mor.

Jeg jobber svært sjelden mellom kl. 16 og 19, da prioriterer jeg familien min. Til tross for at jeg ikke legger ned 12-timers arbeidsdag hver dag klarer jeg likevel å skape gode resultater. Hvem som er de dyktigste lederne handler ikke om hvem som legger ned flest timer på jobb, men hvem som gjør de riktige tiltakene, er mest effektive og mest fokusert på målet.

Hvis du får muligheten til å ta en lederjobb, ta den! Rekk opp hånden og si: «jeg har kompetansen, jeg er dyktig og jeg tar utfordringen». Det viser at du er en kompetent kvinne med bein i nesen, og det må vel være et fantastisk forbilde å være for sine barn og resten av omverden?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg