Miljøvennlig havbruk?

Det er mulig, men da er det tre ting alle aktørene i havbruksnæringen bør gjøre.

Publisert:

Å ta varet på mangfoldet langs norskekysten er topp prioritet, men når vi skal gå foran globalt må vi også kunne vise frem havbruk med lave utslipp, skriver innsender. Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

Cilia Holmes Indahl
direktør for bærekraft i Aker BioMarine

Verden ser til Norge, og vi har en unik mulighet til å ta et større lederansvar for bærekraftig havbruk i alle verdens hav. Bærekraftig produksjon av mat fra havet kan gjøre oss i stand til å servere karbonnøytral laks i fremtiden.

Denne uken møtes næringsliv, politikerne og forskere på en konferanse i Bergen for å diskutere hvordan havbruksnæringen kan lede an i klimakampen. Det er et stort mål, men det er slett ikke urealistisk.

Det handler om å forene verdens krefter for å få slutt på fattigdom og beskytte planeten, og her spiller havet en nøkkelrolle. Da må vi som jobber i, på og med havet ta aktivt grep for å lede an mot FNs mål. Norge er i en unik posisjon til å gjøre nettopp det på havbruk.

Fisk har alltid vært en sentral kilde til viktige næringsstoffer i lokalsamfunn over hele verden. Havet har et enormt potensial for å skaffe sunn mat. Likevel er mindre enn fem prosent av maten på verdens middagsbord i dag sjømat.

Den virkelige stor utfordringen ligger i å skulle fø ni milliarder mennesker i 2050 på en bærekraftig måte. Akvakultur alene er tiltenkt en årlig vekst på to millioner tonn frem til 2050, ifølge World Resource Institute.

Les også

«Fisk er Norges viktigste bidrag til verdens matmarked»

Faktisk er fisk både klimavennlig og ressurseffektiv mat. Fisken trenger verken ferskvann eller landareal i motsetning til husdyra, og det er flere fordeler med fisk som proteinkilde. Har du tenkt på at fisken ikke trenger ekstra mat for å ha krefter til å motarbeide tyngdekraften i vannet? Eller bruke energi på å avkjøle eller varme seg fordi den er vekselvarm?

Norge er blitt en viktig internasjonal aktør i oppdrettsindustrien, og vi opplever økende interesse fra utviklingsland som ønsker hjelp til å etablere en egen oppdrettsindustri. I Norge har vi verdensledende ekspertise og forskning på akvakultur, og vi har alle forutsetninger for å være en drivkraft bak en blå matrevolusjon.

Artene vi har i norsk fiskeoppdrett, er ikke relevante i de fleste utviklingsland. Men arbeidet rundt, for eksempel gode regelverk, metoder for diagnose, forskningsmetoder, genetikk, fôr-utvikling og andre forskningsbaserte metoder og kunnskap, er viktige kunnskap vi kan gi videre. Utvikling av oppdrettsindustri i lavinntektsland er en av Norges gylne muligheter til å bidra til global bærekraft.

Les også

Slakter regjeringens lakseplan

Ikke alle er klar over hvor enormt mye som skjer på forsknings- og utviklingsfronten i Norge. Vi ligger helt i tet for å utvikle sikker rømningsteknologi, nye måter å ta knekken på lakselus. Det er mange som kjemper om å lansere den mest bærekraftige og miljøvennlige teknologien for oppdrettsnæringen.

Selv om næringen gjør mye bra i dag, kan den fortsatt bli bedre. Å ta rollen som ledestjerne medfører stort ansvar. Men hva innebærer egentlig dette? Først og fremst betyr det at alle aktørene i havbruksnæringen tar miljøutfordringene på alvor.

Å ta varet på mangfoldet langs norskekysten er topp prioritet, men når vi skal gå foran globalt må vi også kunne vise frem havbruk med lave utslipp. Vi må kunne vise frem en næring som vil passe inn i morgendagen, og ikke kun nøye oss med marginale reduksjoner i CO₂ og økosystempåvirkning. Det betyr at det er tre ting alle aktørene i havbruksnæringen bør se på å gjøre:

1. En grundig analyse av utslipp og opprettelse av klimaregnskap. En god oversikt over egne utslipp er en forutsetning for å kunne identifisere muligheter for å redusere utslipp.

2. Sett i verk tiltak som kan redusere eksisterende utslipp. Ta i bruk ny teknologi og invester i utstyr som reduserer utslipp og sikrer bærekraft.

3. De utslippene som ikke lar seg kutte bør kompenseres for. Se etter muligheter for å kjøpe kvoter for prosjekter som kan gagne egen drift eller invester i teknologi og forskning som kan gjøre næringen mer bærekraftig.

Ved å handle på alle tre punktene ovenfor, vil man integrere klimautfordringene som en del av egen forretningsmodell, og gå fra å være en del av problemet til en del av løsningen.

Å ta vare på havet og planeten, er å ta vare på oss selv og fremtidige muligheter til å høste fra havet. Dette er grunntanken for å samle havbruksnæringen i Bergen og ta fatt på den grønne omstillingen i havrommet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg