Hakk i platen, Schjøtt-Pedersen?

Regjeringen er som et lite barn som sovner lenge før de kommer til delen der fortellingen om oljen ender.

PÅ REPEAT: Lyden vi hører fra Norsk olje og gass er ikke mer enn et utdatert opptak som spilles på repeat, skriver innsenderne. Scanpix

  • Øyunn Stokkeland Kåset
  • Håkon Nakkerud Opedal

I Brennpunkt sitt program om oljelobbyisten Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, lærer vi at argumentgrunnlaget til oljenæringen henger i en tynnslitt tråd. Det fungerer ikke å snakke om norsk olje og gass som en klimaløsning når den ikke gagner andre enn oss selv. Fasaden er på vei til å sprekke, er det rart norsk olje- og gassnæring har fått hakk i platen?

Norge fant forekomster av olje lille julaften 1969. Lite visste man at dette ville skyve velferdssamfunnet raskt i en tilsynelatende positiv retning. I dag vet vi bedre enn noen gang hvilken påvirkning utslippene våre har på kloden, men fremdeles fortsetter den norske avhengigheten av olje. Olje- og gassutvinning står i dag for over en firedel av Norges samlede klimagassutslipp. Omtrent 19 ganger så mye slippes ut når oljen og gassen forbrennes som når den produseres, olje er skitten uansett hvor den kommer fra. Likevel betraktes industrien som en hellig ku for politikerne. Regjeringen er som et lite barn som ikke vil at kveldslesingen på sengen skal bli ferdig, og som sovner lenge før de kommer til delen der fortellingen ender.

Med utlysning av 24. konsesjonsrunde gjør regjeringen det klart at arbeidsplasser er viktigere enn målene satt av internasjonale avtaler som Parisavtalen, EU sine mål om kutt i utslipp og livsgrunnlaget til milliarder mennesker på jorden og enda flere arter. Arbeidsplasser og klima er blant sakene unge i dag synes er viktigst. Vi vil gi oljeeventyret en lykkelig slutt, med en planlagt og gradvis utfasing av norsk oljenæring, samtidig som vi satser storstilt i grønne næringer.

Schjøtt-Pedersen og olje- og energiminister Tord Lien kan godt le og avfeie ungdom sitt klimaengasjement og krav om kutt på hjemmebane. Enten har de ikke skjønt, eller så bryr de seg ikke om at jo lenger vi venter med omstillingen, jo mer lidelse påfører det. Men så regner de jo heller ikke med å være tilstede for å oppleve den virkeligheten de bidrar til å skape.

Les også

De snur seg fra olje og gass mot havbruk

Schøtt-Pedersen er Norsk olje og gass sin frontfigur, oljelobbyisten som synger på et budskap med stadig flere hakk i platen. Måtte mannen og kvinnen i gaten gjennomskue at lyden vi hører fra Norsk olje og gass ikke er mer enn et utdatert opptak som spilles på repeat.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg