• UTANRIKSMINISTER: Henry Kissinger var USAs utanriksminister frå 1973 til 1977. FOTO: Scanpix

Me har ikkje gløymt

Som utanriksminister i USA gjorde Kissinger seg skuldig i ei rekkje krigsbrotsverk.