Hevnporno uten konsekvenser

Problematikken rundt bevisets stilling gjør det svært vanskelig å ansvarliggjøre gjerningspersonen.

SVAKT VERN: Vernet mot å bli utsatt for hevnporno er i realiteten svært svakt. NTB SCANPIX

Debattinnlegg

Magnus Kristoffer Hagem
Saksbehandler, Jussformidlingen

Hevnporno er når intime bilder eller videoer blir distribuert på internett uten samtykke fra avbildede. Mørketallene for de som blir utsatt for hevnporno er enorme.

Dette skyldes sannsynligvis skammen ofrene opplever, men også til dels andelen henlagte saker.

Magnus Kristoffer Hagem Privat

Ifølge Datatilsynet er det ikke lov å lagre tilknytingen til en IP-adresse i mer enn 21 dager. I praksis lagres tilknytningen enda kortere. IP-adresse har en avgjørende betydning for etterforskningen tilknyttet hevnporno. Dette medfører at det er svært vanskelig å bevise hvem som har spredt de seksualiserte bildene. Vernet mot å bli utsatt for hevnporno er med andre ord i realiteten svært svakt.

Problematikken rundt bevisets stilling, i saker om spredning av hevnporno på nett, gjør det svært vanskelig å ansvarliggjøre gjerningspersonen. Det må likevel søkes løsninger for hvordan man skal kunne forhindre nye lovbrudd, og stoppe den voksende trenden av hevnporno.

I Tyskland har de nylig vedtatt en strafferettslig bestemmelse som sier det er straffbart å oppbevare seksualiserte bilder av andre mennesker. Det er dersom vedkommende som er fotografert ber deg om å slette bildene. Straffeansvaret knyttes til selve oppbevaringshandlingen, uavhengig av om vedkommende har planer om å publisere bildene eller ikke.

I Norge har vi ingen straffebestemmelse som direkte omfatter spredning av seksualiserte bilder uten samtykke. Straffebestemmelsen som anvendes i straffesakene som er kommet for domstolen i Norge, går på krenkende eller hensynsløs atferd, og truende oppførsel.

Videre er det flere saker hvor gjerningsmannen er straffet på bakgrunn av straffebudet om spredning av seksualiserte bilder av mindreårige. Bestemmelsen avgrenser imidlertid mot tilfeller der den avbildede er over den seksuelle lavalder på 16 år.

Les også

Få meningene dine i BT

Et virkemiddel i så måte er at lovgiver uttrykkelig kommuniserer overfor befolkningen at slik spredning av hevnporno er uønsket og straffbart. Jussformidlingen er av den oppfatning av at en ny straffebestemmelse som tydeliggjør dette er på sin plass.

En lovbestemmelse, som i Tyskland, vil oppveie mye av bevisproblematikken rundt allerede spredt hevnporno. Lovbestemmelsen er imidlertid problematisk da den strider mot flere andre hensyn, deriblant opphavsrett til egne bilder. Den mangler også vilkår om at bildene faktisk er spredt videre.

Vårt forslag er imidlertid en lovbestemmelse som bygger på samme modell som straffebudet om spredning av seksualiserte bilder av mindreårige. Dette vil etter vår oppfatning tydeliggjøre at det er svært alvorlig lovbrudd, også der personene som er avbildet er over 16 år. Det vil om ikke annet være et steg på veien mot å få hevn for hevnporno.