Utdanningen vi trenger for å bygge Norge

Det er bekymringsfullt at vi har mistet stoltheten for næringen som gir oss velferden vi forventer.

SNEVER STRATEGI: Hvis vi skal satse på havvind og havenergi, trenger vi subsea-ingeniørene. Å kalle studiene for petroleumsfag, er en snever og korttenkt strategi. Det er ingeniørfag og teknologifag, skriver innsender. Bård Bøe

Debattinnlegg

Tora Hodneland Kildehaug
Medlem av Ungdomspanelet

Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i BT, skriver 21. august om oljenæringens fremtid. Jeg er glad for at vi begge er enig om at norsk olje og gass er avgjørende for norsk velferd, både nå og i årene som kommer. Det Gudbrandsen ikke har fått med seg, er at ungdommen er interessert i olje- og gass. Ikke minst vi åtte i Ungdomspanelet som skal komme med innspill til hvordan regjeringen best kan kommunisere med unge om spørsmål knyttet til olje- og gassnæringen.

For at dagens velferdsstat skal opprettholdes, er olje og gass helt nødvendig. Gudbrandsen peker på noe vesentlig: Søkertallet til petroleumsfag har nådd et krisenivå. Der Gudbrandsen tror det skyldes ungdommens ønske om å tenke langsiktig når det gjelder utdannelse, tror jeg nedgangen skyldes mangelen på en helt nødvendig endring i hvordan vi omtaler disse fagene og studiene.

Å kalle disse fagene for petroleumsfag, er en snever og korttenkt strategi. For det er ikke petroleumsfag, det er ingeniørfag og teknologifag. Hvis vi skal satse på havvind og havenergi, trenger vi subsea-ingeniørene. Ønsker vi et bedre vei- og tognett, trenger vi dyktige geologer. Skal drømmen om et Norge med full fiberdekning realiseres, er vi nødt til å rekruttere og utdanne dyktige kommunikasjons- og elektroingeniører.

Les også

Simen tok en sjanse da han gikk fra fast jobb til å bli undervannsstudent. Søkertallene har stupt på studiet.

Dette er alle utdanningsretninger vi i dag legger i «petroleumsfag»-sekken, når de i all enkelhet er ingeniør- og teknologiutdanninger vi trenger for å bygge Norge, for å bygge ny og ivareta eksisterende infrastruktur og for å utvikle de grønne løsningene som skal ta oss inn i den grønne økonomien Gudbrandsen snakker om.

Det er avgjørende at vi er opptatt av klima og miljø, men at vi samtidig verner om vår største bærebjelke i arbeidsmarkedet. Takket være norsk gass er det nå flere land i Europa som stopper sin kullproduksjon. Å nå togradersmålet innebærer en betydelig vekst i fornybar energi, men faktum er at norsk olje og gass fortsatt vil være samfunnets viktigste energikilde i mange år fremover.

Det er bekymringsfullt at vi har mistet stoltheten rundt næringen som gir oss mulighetene og velferden vi nærmest krever og forventer i dagens samfunn. Jeg er stolt over de mange titalls tusen menneskene som har gitt alt for å bygge opp en næring som lar meg bo i verdens tryggeste og beste land, ifølge FN.

Les også

Safina De Klerk: Oljestudentens undergang

Jeg er stolt over en næring som har sysselsatt over 300.000 mennesker og har skapt et velferdsnivå ingen andre land kan måle seg med. Jeg er stolt over en næring som har gjort Norge til verdensledende spesialister på sine felt, og et land som setter bransjestandard etter bransjestandard hva gjelder strenge miljø- og HMS-krav.

Jeg gleder meg til å se statsrådens videre arbeid med rapporten fra Ungdomspanelet, og håper at kommunikasjonen mellom næringen og ungdom blir bedre, for vår egen fremtids skyld.