Skyss er ikke så firkantet som det kan virke

I klagebehandlingen kan omstendighetene vurderes mer helhetlig enn det kontrollørene har anledning til i en hektisk situasjon.

Publisert Publisert

FORSTÅELSE: Vi har stor forståelse for at dette opplevdes som en frustrerende situasjon for familien og for passasjerene som engasjerte seg i situasjonen, skriver Hanne Alver Krum i Skyss. Foto: Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

  • Hanne Alver Krum
    Salgs- og markedssjef i Skyss
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Ragnhild Ihle skriver i et debattinnlegg i BT 5. mars om en episode med billettkontroll på Bybanen der en utenlandsk familie fikk gebyr fordi barna manglet gyldig billett. Familierabatten er nylig endret slik at voksne ikke lenger kan ha med seg barn gratis på hverdager. Barna hadde skolekort, men skolekort er ikke gyldig i skoleferien.

Vi har stor forståelse for at dette opplevdes som en frustrerende situasjon for familien og for passasjerene som engasjerte seg i situasjonen. Vi er glade for debatt rundt både regelverk og praksis i kollektivtrafikken, og det er også hyggelig å se at mange i kommentarfeltet tar til orde for å sikre god integrering av innvandrere og flyktninger. I denne saken kan vi berolige med at de aktuelle kundene ikke er blitt økonomisk skadelidende.

Først av alt ønsker vi å understreke at billettkontrollørene sin instruks er at de ikke skal gå inn i diskusjoner med reisende. Kontrollørene skal selvsagt kunne utvise skjønn, noe de også ofte gjør, men hovedregelen er at når kunden mangler gyldig billett, skal det skrives ut gebyr. Kontrolløren skal samtidig informere kunden om klagemuligheten, slik at Skyss kan gjøre en ny og grundigere vurdering i etterkant. Bakgrunnen for denne instruksen er både å sikre effektive kontroller, men ikke minst å sikre rettferdig behandling i forhold til regelverket. I klagebehandlingen kan omstendighetene og kundens historikk vurderes mer helhetlig enn det kontrollørene har anledning til i en hektisk situasjon.

Les også

- Hol i hovudet, Skyss!

Hos Skyss blir en del gebyrer frafalt allerede før de blir fakturert, eller refundert dersom de er betalt på stedet, på bakgrunn av formelle feil, spesielle omstendigheter eller andre forhold. Situasjonen som Ihle beskriver er en av de type sakene som blir frafalt før fakturering, i dette tilfellet på bakgrunn av en nylig regelendring. Familierabatten ble endret med virkning fra 1. februar. Vi er klar over at det vil ta noe tid før alle reisende er blitt oppmerksomme på endringen av familierabatten, som nå bare gjelder på helgedager og offentlige fridager. I en overgangsperiode sender vi derfor ut informasjonsbrev i stedet for faktura til kunder som er blitt tatt i kontroll knyttet til feil bruk av familierabatt. Dette gjelder bare førstegangstilfeller, så dersom kunden blir tatt i ny kontroll for samme forhold, vil gebyret selvsagt ikke bli frafalt.

Ved å luke ut noen gebyrer i første runde, sikrer vi at de mest opplagte sakene ikke trenger å klagebehandles. Saker som kunden selv må klage på, fører også ofte til at gebyret blir frafalt. Statistikken vår viser at av alle som klaget på gebyrer i 2016, fikk nærmere 40 prosent medhold i klagen.

Når det gjelder skolekort, kan vi opplyse at denne ordningen er knyttet til et nasjonalt regelverk som sier at kommunene skal finansiere skolereisen for elever som etter gitte kriterier har rett på gratis skoleskyss. Skolekortet er knyttet til den enkelte elev, og kommunen har gjennom skolekortsystemet betalt for to reiser daglig i skoleårets 190 skoledager: Én reise til skolen og én reise hjem igjen. Skolekortet dekker således ikke reiser på andre strekninger, på fritiden eller i skoleferier. På slike reiser må eleven selv kjøpe billett, i likhet med alle andre reisende. Hvert skolekort blir utdelt i en kortmappe sammen med en liten trykksak der reglene er tydelig formulert.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg