Grenselaust provoserande frå Skyss

Ta til fornufta og legg om praksisen!

Innsendaren reagerer på at passasjerar kan få bot for manglande billett, sjølv om feilen ligg hos Skyss.
  • Alf Ove Lindås
    Laksevåg
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT kan vi 27. januar lese om ei kvinne som fekk bot på Bybanen etter at billettkjøpet på Skyss-appen feila. Skyss sin pressekontakt forklarer selskapet sin praksis på ein måte som provoserer grenselaust!

Dersom han er nokolunde rett sitert, er det viktigaste for Skyss altså å sikre likebehandling av kundane, at det å utføre billettkontroll skal vere enkelt for Skyss og at tvilen skal kome Skyss til gode.

Les også

Skyss opplyser om feil med egne tjenester – likevel deler de ut bøter

Ja, Skyss, det er likebehandling å rekne kunden som kjeltring i alle tvilstilfelle. Men det finst også andre, mindre arrogante måtar å praktisere likebehandling på, til dømes å la tvilen kome kunden til gode.

Skyss, de oppfordrar oss til å bruke elektroniske billettløysingar. Det forpliktar når tekniske feil oppstår.

Jenny Luneng fekk i førre veke bot på Bybanen, sjølv om Skyss visste om problema med appen.

Sjølv om de juridisk sett kan tenkjast å ha alt på det tørre, er det moralsk heilt uakseptabelt at de slik som omtalt i BT, stiller ærlege folk i skamfulle situasjonar når Skyss sitt system sviktar.

At kunden kanskje får bota refundert «på bakrommet» ved å sende klage, rettar ikkje opp skaden de har påført kunden. Når de lagar instruks til kontrollørane, må de ha som utgangspunkt at det å behandle ærlege kundar med respekt er viktigare enn å bøteleggje flest mogeleg snikarar.

Skyss svarar:

Vi er takknemlege for å få høve til å utdjupe, også fordi vi ser at viktige moment ikkje kom fram i våre svar i BT.

I møte med ein kontrollør som arbeider på våre vegne, skal kundar oppleve å bli behandla rettferdig. Vi kan godt forstå at dette ikkje er ei oppleving kunden sit att med i denne saka. Det vil vi seie oss leie for, og vi vil også sjå på rutinane ved tekniske feil på appen vår.

På generelt grunnlag vil vi oppmode reisande til å kontrollere at kjøpet har gått gjennom – og til å forsøke på nytt dersom ein feil har oppstått. Ved tekniske problem av større omfang blir kontrollørane varsla, med ønske om å unngå hendingar som dette.

Det er også viktig for oss å understreke at kontrollane våre handlar om å førebygge snik, som igjen går utover tilbodet. Det kan skje at reisande uforvarande manglar gyldig billett. Difor skal kontrollørane alltid opplyse om klagerett.

Øyvind Strømmen, pressekontakt i Skyss

Publisert: