På leit etter syndebukker

DEBATT: Én tjeneste og deres ansatte får skylden for alt som går galt i barnevernet. Det er uklokt.

Publisert Publisert

Barnevernet vet at det sjelden er bare én faktor som har skapt en vanskelig situasjon for barn og unge, skriver artikkelforfatterne. FOTO: SCANPIX

Debattinnlegg

  • Nestleder Fo Hordaland
  • Kenneth Larsen
    FO Hordaland
  • Leder For Seksjonen For Barnevernpedagoger
  • Arbeidsutvalget I Fo
  • Ellen Galaasen
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Samnanger kommunestyre besluttet 20. juni å granske sin egen barneverntjeneste. Når noe går galt, er det ofte en refleksreaksjon å lete etter den som har skylden. Noen ganger tror vi at vi finner den eller de. Men som oftest er svaret at en hendelse eller en situasjon sjelden eller aldri er avhengig av en eller få personer, men at årsakene er sammensatte og komplekse.

Slik er også barnevernarbeid. Og når noen i en kommune er misfornøyd med barnevernets arbeid, er det godt å vite at det finnes spilleregler for å håndtere misnøye eller bekymring for kvaliteten i barnevernets arbeid.

Les også

Ber barnevernsleiar ta permisjon

Når Samnanger kommunestyre skal granske sin egen barneverntjeneste, vurderer Fellesorganisasjonen dessverre at vanlige spilleregler ikke er fulgt, når misnøyen har kommet opp. Én tjeneste og deres ansatte får skylden for alt som går galt i barnevernet. Dette er uverdig og svært ukloke perspektiver for å sikre alle barn og unge en god oppvekst i Samnanger kommune.

Avhengig av tillit

Når et barn eller en ungdom lever i en uhensiktsmessig situasjon, er det barnevernets oppgave å finne ut av og bidra til å endre forholdene for barnet eller ungdommen, og familien.

Barnevernet vet at det sjelden er bare én faktor som har skapt situasjonen, på samme måte som det sjelden kan endres på bare ett forhold for å løse situasjonen. Barnevernarbeid er komplekst og sammensatt. Derfor stilles det også høye krav til kommunens barnevern, med krav til høy barnevernfaglig kompetanse hos de ansatte.

Barnevernet er også avhengig av befolkningens tillit, en tillit som ikke minst en kommuneadministrasjon og dens politikere må bidra til å bygge opp under.

Les også

Frikjenner barnevernsleiar

Les også

Refser ordfører og rådmann

Det er bra at kommunestyret i Samnanger er opptatt av et godt barnevern. Men det er synd at letingen etter syndebukker synes å være hovedfokus gjennom den varslede, storstilte granskningen av barnevernet, der 1,5 millioner skal brukes på at eksterne konsulenter får et vidt mandat for å granske et barnevern med under 3 stillinger.

Uverdige arbeidsforhold

FO Hordaland har varslet Fylkesmannen i Hordaland om bekymringene rundt kvaliteten i barnevernets arbeid som har fremkommet fra kommunepolitikerne. Fordi det er de som har tilsynsansvaret på alle områdene som gjelder barnevernets faglige kvalitet, styring og ledelse. FO har også varslet Arbeidstilsynet på Vestlandet om uverdige arbeidsforhold for de ansatte i barnevernet. Fordi det er de som har et ansvar for å føre tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljøloven slik at de ansatte sikres et forsvarlig arbeidsmiljø. Vi ser frem til disse instansenes vurderinger av kommunestyrets vedtak og oppfølgingen av dette.

Det vil alltid være barn og unge, og familier, som trenger barnevernets hjelp og støtte. Det vil også sannsynligvis være flere syn på hva som er barns beste. I den sammenheng skal tvangsvedtak alltid fattes av Fylkesnemnda for sosiale saker, og disse beslutningene kan ankes.

Kritisk blikk

Det er også slik at både barn og foreldre kan klage til Fylkesmannen på vedtak eller om forhold de er uenige i. Dette gir rettssikkerhet, og er et svært viktig prinsipp. Dette er prinsipper som kommunestyret i Samnanger i sin iver etter å ta syndebukker synes å ha glemt.

Å ha et kontinuerlig kritisk blikk på barnevernets virksomhet er nødvendig og viktig, og er noe FO støtter helhjertet. Men, la dette skje på etterrettelig vis, og i tråd med gjeldende praksis for faglig kvalitetssikringsarbeid og arbeidsmiljøarbeid.

Publisert

Sakene flest leser nå

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg