Frihet til å fordele selv

DEBATT: Med Høyre kan far ta ut mer pappaperm enn i dag, eller mor kan ta ut mer mammaperm — men det valget overlater vi til den enkelte familie.

Publisert Publisert

FRATAS PERIMSJON: - Med den stadig økende rødgrønne kvoteordningen detaljstyrer staten hvor mange uker mamma og pappa må ta ut. Familier hvor far eller mor ikke kan ta ut alle sine uker, fratas denne tiden med barna.

Debattinnlegg

  • Julie Brodtkorb
    Høyres kvinnepolitiske leder
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

BTs kommentator Frøy Gulbrandsen takker 30. juli staten for at hun måtte tvinges til å dele permisjonstid med far. Uten tvang ville hun ikke delt så mye. Høyre får imidlertid jevnlig henvendelser fra fortvilte foreldre som gjerne vil dele, men som mister verdifull tid med barnet fordi deres hverdag ikke passer inn i regjeringens kvotesystem.

Les også

Mindre valgfrihet med Høyre

Les også

Min venn fedrekvoten

For Høyre er det viktigere at disse familiene får gi omsorg til sitt barn, enn at Gulbrandsen trenger statlig tvang for å likestille sin mann — som altså vil få rett til mer permisjonstid med Høyres politikk.

Med Høyre får pappa og mamma lik rett til foreldrepermisjon, men frihet til å fordele den selv. En ny studie av langtidseffekten av innføringen av fire ukers fedrekvote i 1993, viser at det har skjedd en holdningsendring i samfunnet, menn tar mer ansvar for omsorgen for egne barn. Det er bra. I 2013, 20 år etter at fedrekvoten ble innført, tror Høyre at norske fedre vil fortsette å ta ansvar for barna, også om familien får fordele permisjonsukene slik det passer best for den enkelte familie.

Fedrekvoten er økt hele fem ganger, fire uker er blitt til 14 uker. Høyre synes det er bra at pappa tar permisjon, at pappa tar familieansvar, og at pappa tar del i småbarnsomsorgen. Men med den stadig økende rødgrønne kvoteordningen detaljstyrer staten hvor mange uker mamma og pappa må ta ut. Familier hvor far eller mor ikke kan ta ut alle sine uker, fratas denne tiden med barna.

En InFact-undersøkelse fra i fjor, viser at kun 24 prosent av familiene ville delt foreldrepermisjonen sin helt likt. Over halvparten ville derimot gitt mor den største delen, mens drøye tre prosent ville latt far være mest hjemme. Tendensen er jevn i alle aldersgrupper over hele landet.

For Høyre handler foreldrepermisjon om å gi familier tid til omsorg for barnet, mens likestilling handler om lik rett og like muligheter for de voksne til å velge. Vi vil gi far og mor lik rett til foreldrepermisjonen, med unntak for mors uker rundt fødselen. Med Høyre kan altså far ta ut mer pappaperm enn i dag, eller mor kan ta ut mer mammaperm - men det valget overlater vi til den enkelte familie.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg