55 år og utgått på dato?

Det er et samfunnsansvar å bruke og videreutvikle seniorenes kompetanse.

Publisert Publisert

PENSJON: «Hvorfor blir mange tilbudt sluttpakker i en alder av 55 år?», skriver innsenderne. Her er Angela Merkel (61) avbildet. Foto: SCANPIX

Debattinnlegg

  • Per K. Clausen
  • Britt Sæle
    Finansforbundet, avd. Hordaland

Vi er friskere enn før, og vi lever lenger. Pensjonsreformen legger opp til at vi skal stå lenger i arbeid enn tidligere. Bedriftsinterne aldersgrenser er hevet fra 67 år til minimum 70 år. Grensen for å bli sagt opp på grunn av alder er hevet fra 70 til 72 år. Alle forhold tilsier at vi bør stå lenger i arbeid og at AS Norge trenger mer arbeidskraft i fremtiden. Politikerne har talt, men følger lederne i finans med?

Les også:

Les også

Her jakter de intenst på flere ansatte

Hvorfor er det så mange som føler seg parkert, og som blir tilbudt sluttpakker i en alder av 55 (!) år? Det er det som skjer i finansnæringen, også her i Hordaland. Det begrunnes ikke bare med økonomiske forhold som tilsier nedbemanning. Det begrunnes også i at kompetansen har gått ut på dato. Nye folk skal inn.

Siste tall fra SSB:

Les også

Distrikts-Norge blir forgubbet

De siste ukene er det reist en debatt om at den ekstra ferieuken etter fylte 60 år gjør eldre arbeidstakere til dyr arbeidskraft. Vi er ikke redde for debatter om innretninger i arbeidslivet. Vårt fokus er først og fremst å sikre at bedriftene ser nytten av å beholde verdifull kompetanse, og legger et karriereløp som stimulerer seniorer til å tilegne seg ny kunnskap. Det blir for lettvint å ta i bruk ostehøvelprinsippet når en viss alder er nådd. Gode og langvarige kunderelasjoner og solid kompetanse har vist seg å være svært verdifullt overfor både næringslivs— og privatkunder.

Det er et samfunnsansvar å bruke og videreutvikle seniorenes kompetanse. Vil ikke banker og forsikringsselskaper ta del i dette samfunnsansvaret?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg