Skuffande frå Sundvollen

DEBATT: I den nye regjeringsplattforma står det lite om kva dei borgarlege vil gjere for å gje studentane det løftet dei er blitt lova.