• LENGRE SKULEDAGAR: Barn som ikkje er på SFO eller med i fritidsaktivitetar, kjenner seg ofte utanfor. Ei løysing er å gjere skuledagane lengre, skriv Mariann Enoksen. FOTO: SCANPIX

Ikkje alle familiar er travle

Medan vennene kan springe inn på SFO og leike, er det nokre som står igjen i garderoben med foreldra.