Kreftbehandling - til hvilken pris?

Private forsikringer og amerikanske tilstander er ikke løsningen på problemet.

Publisert Publisert

KRITISK: Vi trenger politikere med mot til å løfte kampen mot medisinmonopol til et overnasjonalt nivå. Det vi minst av alt trenger, er aviser som løper forsikringsbransjens ærend, skriver Erlend Grønningen, og refererer til oppslaget med Vidar Arnulf (bildet) i BT 5. november.

Debattinnlegg

  • Erlend Grønningen
    Lege

På forsiden av BT kunne vi 5. november se et bilde av Vidar Arnulf, medisinsk ansvarlig i Vertikal Helse.

ERLEND GRØNNINGEN Foto: PRIVAT

I artikkelen som fulgte kunne man lese at immunterapi, en kreftbehandling det offentlige ennå ikke kan tilby, er tilgjengelig dersom man har privat eller kollektiv behandlingsforsikring.Påfølgende dag kunne man i lederartikkelen lese en hyllest til de private helseforsikringene — valgfrihet, kortere behandlingskøer, raskere bruk av nye behandlingsformer i det offentlige og penger til legemiddelindustrien som vil muliggjøre forskning og innovasjon.

Helseministeren med krav til legemiddelindustrien:

Det er harde tider i avisbransjen. Tidene kan knappest være så harde at det er nødvendig for Bergens Tidende å trykke reklame over hele sin forside, for så å følge opp med unyanserte analyser i sin lederartikkel.

Immunterapi er ikke bare en ny kreftbehandling. Den representerer et paradigmeskifte i forhold til konvensjonell cellegift. Kroppens eget immunforsvar trigges til å angripe kreftsvulstene.

Nivolumab er en av disse nye medisinene, og har vist effekt mot lungekreft og føflekkreft med spredning. Men medikamentene er dyre. Ett års behandling med Nivolumab koster mer enn én million kroner.

Fortvilte pasienter kjenner kreftens herjinger i kroppen, mens sykehusene venter på tillatelse til å bruke medisinene. Beslutningsforum for nye metoder skal vurdere om det offentlige kan finansiere behandlingen. Helseministeren venter på deres uttalelse, og ønsker prisforhandlinger med legemiddelindustrien. I mellomtiden kan de få heldige med forsikringer eller økonomi til å betale motta behandlingen ved private klinikker.

Privat helseforsikring er ingen løsning på problemet. Amerikanske tilstander med høye helsekostnader og store sosioøkonomiske helseforskjeller er stikk i strid med solidaritetstanken som er grunnsteinen i den norske velferdsstaten.

At Ola nordmann og Kongen har den samme rett til helsehjelp og tilbys den samme behandlingen, er ikke en måte å organisere helsevesenet på. Det er et moralsk imperativ. Et privat forsikringsalternativ med høyere forsikringspremier dersom man røyker, har familiær opphopning av sykdommer eller allerede har kroniske sykdommer, er et magert substitutt.

Amerikansk forskning:

Regningen i seg selv er imidlertid like viktig som hvem som betaler den. Legemiddelindustrien kan foreløpig sette den prisen de selv ønsker på de nye medisinene. Nye medisiner er beskyttet av patentrettigheter.

Konkurrerende selskaper vil utvikle lignende medisiner. Men medisinen som utvikles først, vil ofte ha sterkest evidens for sin virkning gjennom randomiserte studier, og behandlere vil få bedre erfaring med bruken av denne medisinen. Det vil reflekteres i behandlingsretningslinjer, og vi får en monopolsituasjon uten reell konkurranse.

En monopolsituasjon gjør det nødvendig med lovregulering og implementering av mekanismer som kontrollerer selskaper. Det er et skrikende behov for objektiv prissetting av nye medisiner.

Sykdommers alvorlighet og hyppighet, konsekvensene av å ikke benytte den nye medisinen, utviklingskostnader, og statlige og private aktørers betalingsevne er kriterier som bør telle. Legemiddelindustrien nekter oss foreløpig innsyn i utviklingskostnadene.

Debatten rundt immunterapien og kostnadene illustrerer viktige aspekter i helsedebatten. Den krever politikere med mot til å løfte kampen mot monopol til et overnasjonalt nivå. Det vi minst av alt trenger, er aviser som ikke er sitt samfunnsoppdrag bevisst, og i stedet løper forsikringsbransjens ærend.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg