«Vi har ikke tillit til at det prioriteres rett.»

Som pårørende til en alvorlig kreftsyk, opplever vi at debatten om helseprioriteringer foregår svært lukket og uten innsyn.