Blodet bruser for Bryggen

Diskusjonen rundt bybane på Bryggen er for viktig for å bli lagt død.

BYBANE VIL ØDELEGGE: Bergenserne har klart å verne, bevare og videreutvikle verdensarven Bryggen i generasjoner gjennom kloke, langsiktige mål. Det bør vi klare igjen. FOTOMONTASJE.

  • Glenn Heggernes
    Bryggens Venner
  • Gerhard A. Runshaug
    Bryggens Venner

I BT sin leder av 22. februar 2016, blir saken om bybane trasé forsøkt lagt død av avisens redaktører og kommentatorer.

Det oppfordres til at man «beliter seg» og aksepterer trasé over Bryggen. Lederen maner videre til ro i rekkene og at man heller fokuserer på andre store saker for byen og regionen.

I dette tilfellet tror vi at BT heller trigger kampviljen hos mange, blant dem de to undertegnede av dette innlegget.

Diskusjonen rundt bybane på Bryggen er for viktig for å bli lagt død. Bryggens ukrenkelige verdi skal vi ikke bruke mye tid på i dette innlegget, da det er en internasjonal kulturskatt som alle har et forhold til og skjønner viktigheten av.

Å etablere en dagløsning for bybanen over Bryggen, er et irreversibelt inngrep, som vil forringe verdensarven betydelig.

Bryggens handelstradisjoner og nærhet mellom sjøfront og bryggehusene var noe av grunnlaget for at Bryggen fikk UNESCOS verdensarvstatus i 1979. En bybane vil skape en barriere mellom sjøfront og bryggegårdene.

En udemokratisk og kortsiktig avgjørelse?

Det foreligger en rekke bystyrevedtak på at Bryggen skal videreutvikles og at gjennomgangstrafikken skal fjernes. Senest i juni 2014 var det bystyrevedtak om bil— og banefri brygge. 55 for og 12 imot.

Les også

Vi gir ikke opp kampen

Endre Nilesen om Bryggen-aksjonen:

Les også

«Dette var pinlig»

De politiske vindene skifter til stadighet. Man kan, som lederen sier, peke på at det er et nytt politisk landskap i dag og at opposisjonen med Høyre i spiss skal passe seg for å ødelegge forholdet sitt til Venstre og KrF, og å ha neste valg høyt på agendaen sin.

Skal politisk taktikkeri gå foran historisk vern slik Arbeiderpartiet har vært eksponent for? Bør man ikke i en slik viktig sak tenke utover inneværende og kommende valgperiode, og heller ha en langsiktig tilnærming til dette?

Det er bergensernes moralske plikt å bevare verdensarven.

Bergenserne har klart å verne, bevare og videreutvikle verdensarven Bryggen i generasjoner gjennom kloke, langsiktige mål. Det bør vi klare igjen.

Fem politiske gruppeledere i Bergen: —

Les også

Vi gir ikke opp kampen mot bybane på Bryggen

Vi har valgt å engasjere seg i Bryggens Venner allerede fra ung alder, -nettopp med tanke på å være med å bevare og ikke minst videreutvikle det viktigste byrommet vi har i Bergen for fremtiden. Vi håper fremdeles dagens rådende politikere ser sitt ansvar om å forvalte et av verdens viktigste kulturminner for fremtidige generasjoner.

BTs leder har fungert som alt annet enn blodtrykksdempende, og blodet bruser hos to engasjerte bryggevenner. Det fordi; vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi lar være å gjøre.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg