Blåruss - og stolt av det

Kompetansen til økonomer, eller blårussen om du vil, er etterspurt i både stat og kommune. Heldigvis.

Hensikten med å trekke blårussekortet er åpenbart å parkere debatten. Hvem vil vel være representant for «gnien blårussmentalitet» eller «lettbent blårusstenking», spør Arne Liljedahl Lynngård.

Gidske Stark
  • Arne Liljedahl Lynngård
    Styreleder i Econa

Under Kristelig Folkepartis landsmøte omtalte tidligere fylkesordfører i Hordaland Torill Selsvold Nyborg regjeringens forslag til oppgavefordeling mellom regioner og kommuner som «En top-down blårussreform!» De som har fulgt med i vestlandske avisspalter i det siste, har også sett at blåruss-stempling er en kjær debatteknikk innen både skole-, olje— og samferdselspolitikk.

Hensikten med å trekke blårussekortet er åpenbart å parkere debatten. Hvem vil vel være representant for «gnien blårussmentalitet» eller «lettbent blårusstenking»? Hvem vil være «blåruss som leker butikk» - for å nevne noen ferske eksempler fra samfunnsdebatten?

Les også:

Les også

Blårussens Ville Vesten

Denne bruken av ordet «blåruss» interesserer meg. Som nyvalgt styreleder i Econa, som organiserer 20.000 medlemmer med høyere utdannelse innen økonomi og administrasjon, med andre ord blårussen, finner jeg det underlig at våre medlemmers utdanning og kompetanse uten videre avskrives på denne måten.

Ordet økonomi kommer fra gresk og er satt sammen av ordene for «hus» og «lære». Økonomi dreier seg altså om å husholdere fornuftig og skape verdier for fremtiden.

Det gjør økonomer typisk ved å forsøke å beregne konsekvensene av ulike handlingsalternativer. Hvilke ressurser kreves? Hva får vi igjen for innsatsen? Hvordan er dette sammenlignet med andre alternativer?

Det er interessant at det ofte er i diskusjoner om fellesskapets ressurser at blårusskortet trekkes. Er det mindre viktig å husholdere godt med fellesskapets ressurser enn med private midler? Jeg tror verken skattebetalere eller vi som er opptatt av velferdsstaten vil mene det.

Les også:

Les også

Det blå Oslo-syndromet

Det er selvfølgelig ikke slik at vedtak om offentlige investeringer eller offentlige reformer skal bygge på økonomiske vurderinger alene, men de økonomiske konsekvensene av ulike alternativer er og skal være en viktig del av beslutningsgrunnlaget.

Derfor er kompetansen til økonomer, eller blårussen om du vil, etterspurt i både stat og kommune, uavhengig av hvilken politisk farge som styrer. Heldigvis.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg