Nei, vi er ikke tause

Vi forskutterer ikke hva Brasils nye regjering vil gjøre eller ikke gjøre med avskogingen.

TAR TIL MOTMÆLE: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen svarer på kritikk fra BTs kulturredaktør. NTB scanpix

Ola Elvestuen
Klima- og miljøminister (V)

Brasil har gjennomført et demokratisk valg, og Jair Bolsonaro har vunnet. Den nye presidenten blir innsatt 1. januar 2019. Fra norsk side vil vi forholde oss til Brasils folkevalgte regjering på vanlig vis.

Derfor vil vi følge opp samarbeidsavtalen vi har med Brasil om å redusere avskoging og de internasjonale forpliktelsene Brasil har kommet med på klimaområdet.

Vi vil også videreføre dialogen med alle våre samarbeidspartnere i miljø- og urfolksorganisasjoner og næringsliv om hvordan vi sammen kan fortsette arbeidet mot avskoging og klimaendringer.

Brasils regnskoger er svært viktig for verdens klima og helt sentral for klima- og skoginitiativet, uavhengig av president. Brasils bidrag til å redusere avskogingen i Amazonas har rett og slett vært blant de viktigste globale tiltakene for å forhindre klimaendringer det siste tiåret.

VIKTIG: Brasils regnskoger er svært viktig for verdens klima og helt sentral for klima- og skoginitiativet - uavhengig av president, skriver Ola Elvestuen. Jyllandsposten (arkiv)

BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand skriver 29. oktober at daværende president Michel Temer «fikk skarp kritikk fra statsminister Erna Solberg» på grunn av den økte avskogingen da han besøkte Norge i juni i fjor. Videre skriver Bjerkestrand at Ola Elvestuen er «påfallende taus» nå. Det antydes at tausheten skulle skyldes norske næringsinteresser, men at disse tydeligvis ikke var så viktige for to år siden?

Ingen ting av dette stemmer. Norge har hele tiden forholdt seg til den resultatbaserte avtalen som Brasil foreslo for Norge i 2008, og som vi forlenget i 2015. Avtalen er slik at dersom avskogingen i Amazonas går tilstrekkelig ned, får landet utbetalt penger. Øker avskogingen, reduseres utbetalingene. Norge har vært og skal fortsette å være en troverdig og forutsigbar partner.

Vi er heller ikke tause. Men vi respekterer demokratiske prosesser, og vi forskutterer ikke hva en Bolsonaro-regjering vil gjøre eller ikke gjøre.

Vi kommer til å følge Brasil tett også i tiden fremover, og vil forholde oss til det som blir reell politikk fra landets nye regjering.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg