Det nærmer seg en farse

Hvor er solidariteten med alle oss som aldri vil kunne bruke Bybanen?

URETTFERDIG: De fleste i Bergen vil ikke bruke Bybanen, og de føler at økte bompengesatser og nye bommer som skal finansiere banene, er dypt urettferdige, skriver innsender. Foto: Rune Sævig

  • Jens Lorentzen
    Bergen
Publisert:

Ved neste års kommunevalgkamp vil alle som ikke får noen glede eller nytte av Bybanen etterlyse manglende solidaritet mellom folk bosatt i 136.000 boenheter innenfor byens grenser. De fleste av dem vil ikke bruke Bybanen, og de føler at økte bompengesatser og nye bommer som skal finansiere banene, er dypt urettferdige.

De som får glede av bybanene, er selvsagt for en slik utbygging. For dette mindretallet vil hverdagen bli lettere.

Den ikke privilegerte majoriteten stiller også spørsmål ved kostnadene til bybaneutbyggingen. All erfaring tilsier at dagens uhyrlige tall vil bli enda verre.

Saken var og er en fanesak særlig for Arbeiderpartiet, som har solidaritet og rettferdighet som grunnelementer i sitt prinsipprogram. Det ville derfor vært naturlig at nettopp dette partiet satset på kollektivløsninger for alle byens innbyggere.

Les også

Å senke bompengene er et lite treffsikkert tiltak

Innenfor byens grenser har vi i dag 76 ulike bussruter, inklusive ekspressbusser. I tillegg kommer alle bussene fra omegnskommunene, samt flybussene til Flesland. Dette viser at kollektivtrafikk i en særs spredt befolkning er komplisert, der forenklete løsninger både blir feil og lite rettferdig.

Byrådet med byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) i spissen ser visst ikke at det i løpet av et kvart århundre har skjedd en teknologisk utvikling av elbiler og busser. Ny teknologi med eldrift vil fase ut forurensende transportmateriell.

Les også

Det bor folk utenfor Oslo

I det vel 15 år gamle Bergensprogrammet var hovedsaken å få en renere by. Elbusser som dekker alle boligstrøk, vil gi en renere by og en enklere hverdag for alle. For det som underkommuniseres ved en videre utbygging av Bybanen, er at svært mange arbeidspendlere vil måtte bruke minst to kollektivtransportmidler for å nå sitt arbeidssted.

For unge barnefamilier som skal levere barn i barnehager, vil det kunne bety at de først må kjøre sine barn til barnehagen med bil. Deretter må de vende hjem med den samme bilen, for deretter å hoppe på en buss som bringer dem til nærmeste bybanestopp.

Disse familiene må belage seg på å stå opp mye tidligere enn i dag. Dersom de er riktig uheldig, kan de også risikere å betale bompenger til og fra barnehagen.

I dag er det bompenger fra diesel- og bensin drevete biler som er byens finansieringsgrunnlag for bybanene. Dette grunnlaget er så magert, at det nærmer seg en farse.