• URETTFERDIG: De fleste i Bergen vil ikke bruke Bybanen, og de føler at økte bompengesatser og nye bommer som skal finansiere banene, er dypt urettferdige, skriver innsender. FOTO: Rune Sævig

Det nærmer seg en farse

Hvor er solidariteten med alle oss som aldri vil kunne bruke Bybanen?