• OMSTRIDT HANDEL: Da BT i juli 2015 avslørte en Spar Shipping-transport i Vest-Sahara, sa Spar-direktøren at de skulle ta noen «interne runder» for å konkludere hvor de sto. To år seinere hentet «Spar Lyra» fosfat i Vest-Sahara. FOTO: Spar Shipping

Ikke Spar på etikken

Hvordan tenker egentlig et konsern rundt etikk når man tror det er OK å finansiere en okkupasjon?