Et hevngjerrig politi?

Det er uheldig når noen bevisst bidrar til å undergrave tilliten til politiet.

Politiinspektør Kari Marie Kjellstad mener at BTs kommentator nærmest tillegger politiet et slags hevnmotiv for å utøve jobben sin.
  • Kari Marie Kjellstad
    Politiinspektør, leder for Felles enhet for forebygging, Vest politidistrikt
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det var spesielt å lese Anne Rokkan sin kommentar i BT 29. juli. Hun kritiserer de nye reglene for elsparkesykler, antyder at politiet ønsker å ødelegge fremtiden til en ungdom, og at dette har sammenheng med rusdebatten.

Rokkan refererer en fersk dom for fyllekjøring på elsparkesykkel som hun mener er for streng. Resten av kommentaren handler om hvorfor reglene er skjerpet, hvem som har bestemt det, og at hun er uenig i dette.

Les også

Kommentaren som startet debatten: «Nå er reglene blitt farligere enn bruken»

Det er i all hovedsak samfunnet som har reagert på uvettig sparkesykkelkjøring, og det er helsevesenet som gjentatte ganger har advart mot konsekvensene av dette i form av alvorlige skader. Politikerne har endret reglene, og domstolen har dømt en 18-åring for kjøring i påvirket tilstand.

Det er politiet sin oppgave å håndheve loven, men det er ikke politiet som lager lovene, og det er heller ikke politiet som dømmer noen.

Det er derfor spesielt når en stor avis som Bergens Tidende kommer med slike betraktninger rundt politiet sin rolle og tillegger politiet nærmest et slags hevnmotiv for å utøve jobben sin.

Det er politikerne som har endret loven for elsparkesykler. Politiet håndhever loven, skriver innsenderen.

Debatten om ruspolitikk er svært betent, og det er ikke lett for politiet å fremme sine synspunkter og faglige innspill, uten å samtidig bli tillagt holdninger og meninger det ikke er grunnlag for. Kritikken er nå så massiv at det faktisk ikke lar seg gjøre å ha en balansert debatt.

Et demokratisk samfunn er avhengig av et politi som har tillit, og derfor er det så viktig at vi vurderes og kontrolleres både av tilsynsmyndigheter og mediene. I Norge er tilliten til politiet høy, men vi kan ikke ta den for gitt. Det er derfor uheldig når noen bevisst bidrar til å undergrave denne tilliten.

Alle trenger at politiet er profesjonelt og tilstedeværende. Politiet skal stoppe ulovlig atferd som er farlig for andre. Man kan være uenig i reglene, og det er helt OK at man fremmer slike synspunkt høyt og tydelig. Det er likevel å håpe at BT kan gjøre det uten å tillegge politiet motiver vi ikke har.

Publisert: