• ROM FOR SKJØNN: Vi trenger en fraværsgrense hvor foreldrene og elevene blir trodd på, og hvor lærerne kan vise skjønn i vurderingen av fraværet i større grad enn i dag, skriver innsender. FOTO: Roald, Berit

Jeg tror deg, det er ikke problemet

Problemet er at jeg som lærer ikke har lov til å ta det du sier for god fisk når du hevder at du er syk.