Ingen andre land i Europa bruker så mye på forsvar som Norge

DEBATT: Bør vi likevel følge Trump og Stoltenbergs råd om å bruke mer?

Publisert: Publisert:

OMSTRIDT KRAV: Det stemmer ikke at Norge bruker lite på forsvar, mener innsenderen. Nato-sjef Jens Stoltenberg (til venstre) og USAs president Donald Trump krever at Norge skal bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Debattinnlegg

Robert Næss
Investeringsdirektør, Bønes

USAs president Donald Trump og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er bekymret over at Norge bruker for lite på forsvar, da vi ligger under målsettingen om å bruke minst to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Den norske forsvarsledelsen har opp gjennom årene også gitt inntrykk av at vi stadig bygger ned forsvaret.

Når en benytter nøkkeltall som andel av BNP, høres det nok profesjonelt og riktig ut. Men, kanskje nøkkeltallet er feil?

Se på følgende eksempel: Tenk deg at Trond Mohn kuttet ned på gaver og heller kjøpte seg en ny millionbil hver eneste måned. Etter hvert ville han få en bilpark som gjorde de fleste sjeiker misunnelige. Dersom Trump og Stoltenberg hadde brukt sin regnemåte ville de ha kommet frem til at Mohn brukte 2,4 prosent av inntekten på bil, og at han burde femdoble bilkjøpene for å være på linje med andre nordmenn. Det viser at Trump og Stoltenberg sitt regnestykke er diskutabelt.

En enklere måte å regne på er å summere antall kroner hver person bruker på bilkjøp. Da finner en lett at det å kjøpe en ny millionbil hver måned innebærer å bruke mer penger på bil enn det folk flest gjør.

STIGENDE ANDEL: Innsenderen har sett nærmere på hvor mye Norges forsvarsbudsjett utgjør, sammenlignet med utgiftene til forsvar i hele Vest-Europa.

Dersom vi gjør det samme med forsvarsbudsjettet, finner vi at ingen land i hele Europa bruker så mye på det militære som Norge. I 2019 planlegger Norge å bruke 59 milliarder kroner på forsvar. Det tilsvarer mer enn 11.000 kroner per innbygger og rundt 45.000 kroner i året for en kjernefamilie på fire. Norge øker også forbruket på forsvar sammenlignet med de andre landene. I 1974 tilsvarte Norges forsvarsbudsjett 1,3 prosent av hele Vest-Europa, og i dag er vi på det doble.

Robert Næss Foto: Paul S. Amundsen

Det finnes mange argumenter for at Norge skal ha et sterkt forsvar. Norge har en langstrakt kyst, og mange er redde for nabolandet Russland. I tillegg er vi jo rike, så vi har råd til å bruke penger på det vi vil. I statistikken fra Verdensbanken kommer det for øvrig frem at Norge bruker nesten tre ganger så mye på forsvar per innbygger som Russland og nærmere åtte ganger så mye som den kommende stormakten Kina.

Bortsett fra Island er det Costa Rica som offisielt ikke har et eget forsvar. Det har vært godt for den økonomiske utviklingen i landet.

Det er kanskje dramatisk at Norge skal avvikle forsvaret. Men, er det sikkert at det er kampfly og fregatter som vil sikre oss en god utvikling i årene fremover? Kan det tenkes at vi ved å bruke mer midler på å hjelpe flyktningene i Middelhavet, og mindre på deltagelse i militære konflikter, kan redusere risikoen for uønskede hendelser?

Les også

Kampflyregningen har økt med 16 milliarder kroner

Trenger forresten en stormakt store krigsskip eller kampfly for å ta kontroll over Norge? Med en dyktig datanerd er det vel mulig å sette store institusjoner ut av spill, og for å ta kontroll over media holder det vel å være passe velkledd og spasere rett inn i Media City Bergen?

Det er dog en trøst, når vi tar med alle de vel 200 statene i verden, at seks land bruker mer på forsvar enn oss. Den listen er dominert av land som er i aktiv krig, som USA, Israel og land fra Midtøsten.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg