Sjøfartsmuseet blir en del av Museum Vest: Derfor slår vi oss sammen

Historien om de eventyrlige fiskeriene og landets storslåtte sjøfartshistorie trenger en fortellerstemme.

Publisert Publisert

SJØFARTSMUSEET: Bergens Sjøfartsmuseum nærmer seg sitt hundreårsjubileum i 2021, og holder til i sitt monumentale bygg fra 1962 på Nygårdshøyden. Foto: Rune Berentsen

Debattinnlegg

  • Per Kristian Sebak
    Avdelingsdirektør, Bergen sjøfartsmuseum
  • Jenny Heggvik
    Konst. direktør ved Museum Vest

Fra første mai er Bergens Sjøfartsmuseum blitt en del av Museum Vest.

Sammen vil vi være denne fortellerstemmen.

Bergen og omegn har hatt – og har – en helt spesiell plass i norsk og internasjonal sjøfart-, kyst- og fiskerihistorie. Norge er et lite land, men en stor kystnasjon.

Kysten vår er Europas lengste, og vi forvalter havområder som er syv ganger større enn Norges landareal.

Derfor er det naturlig å knytte sammen temaene sjøfart, fiskeri og kyst i et musealt tyngdepunkt, som skal forske på, forvalte og formidle denne viktige delen av norsk historie og kulturarv.

Bergens Sjøfartsmuseum og Museum Vest har overlappende tema og faglig orientering der menneskene, bruken av havet og fokus på ulike næringsvirksomheter er sentrale fellesnevnere.

Ved å gå sammen i en felles museumsenhet skal vi bygge videre på våre mange styrker, samtidig som nye muligheter vil bli utforsket.

Les også

Kulturarven vår ligg i utette uthus og lagerbygg

Bergens Sjøfartsmuseum nærmer seg sitt hundreårsjubileum i 2021, og holder til i sitt monumentale bygg fra 1962 på Nygårdshøyden.

Museet satser stort på formidlingstilbud, forskning og å gjøre samlingene tilgjengelige, og oppgavene inkluderer forvaltningsansvar for marine kulturminner mellom Sunnhordland og Sunnmøre.

De neste årene har museet store planer for oppgradering og fornying av bygg og utstillingene.

Bergens Sjøfartsmuseum vil fortsette som en avdeling i Museum Vest, og som navn på stiftelsen som fortsatt skal eie museumsbygget og samlingene.

HANSEATISK MUSEUM: Alle avdelingene i Museum Vest var opprinnelig selvstendige museer/enheter, og har et tidsspenn som strekker seg tilbake til stiftelsen av Det Hanseatiske Museum i 1872. Foto: Paul Sigve Amundsen

Museum Vest ble stiftet i 2005 og er et resultat av den store nasjonale museumsreformen fra tidlig 2000-tallet.

Museet tar for seg et bredt spekter av tema knyttet til kyst- og krigs- og okkupasjonshistorie. Det består – i tillegg til Bergens Sjøfartsmuseum – av syv avdelinger i og rundt Bergen:

Norges Fiskerimuseum og Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene i Bergen, Nordsjøfartmuseet i Telavåg, Kystmuseet i Øygarden, Bjørn West-Museet i Masfjorden, Herdla Museum og Fjell festning.

Alle avdelingene var opprinnelig selvstendige museer/enheter, og har et tidsspenn som strekker seg tilbake til stiftelsen av Det Hanseatiske Museum i 1872.

De neste årene skal Det Hanseatiske Museum restaureres, og skal få en egen visningsarena på Schøtstuene mens arbeidene pågår.

Kystmuseet i Øygarden skal få nytt publikumsbygg, og Norges Fiskerimuseum skal få nytt visningssenter, som også inkluderer besøk ved havbruksanlegg.

Både Bergens Sjøfartsmuseum og Museum Vest er i en positiv utvikling med publikumstilbud og besøkstall. Denne trenden håper vi skal fortsette.

Sammen vil vi ha over 200.000 besøkende i året og bli et av Vestlandets største kulturhistoriske museer og en sterk aktør i museumsnorge og i Bergen. Med Bergens Sjøfartsmuseum har Museet Vest nærmere 60 årsverk.

Les også

– Å lage disse teppene har tatt meg hele livet

Vi har store ambisjoner for Museum Vest som et kunnskapssenter for kyst-, sjøfart-, fiskeri- og krigshistorie, og vi er bevisst på vårt samfunnsansvar.

Med enda en museumsavdeling med på laget, vil publikum kunne glede seg over allsidige og spennende aktiviteter, digital formidling og utstillinger på de ulike avdelingene.

Nyskapende og banebrytende forskning skal styrkes. Det skal skje ved blant annet å utvikle Bergens Sjøfartsmuseums eksisterende bibliotek til et felles fagbibliotek og forskningsbase for Museum Vest.

Dette får umiddelbar nærhet til studenter og forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Vi skal være en naturlig møteplass for forskere innen våre fagområder og for lokale og andre museumsgjengere.

Det stilles stadig nye krav til omstilling, økte egeninntekter, digitale løsninger og profesjonalisering i museumsnorge, uten at museene skal miste sin egenart.

Vi har i hele prosessen opplevd solid støtte fra staten ved Kulturdepartementet, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Sammenslåingen har utløst betydelig økning i årlig driftstilskudd. Økte driftsrammer gir mulighet til oppbemanning og bedre ressurser for å nå våre mål.

Les også

Rev ned Assange-bildet på Nygårdshøyden

I en tid der det har vært mye og berettiget fokus på redusert driftsstøtte til museumsnorge – og kanskje spesielt Vestlandet – er vi ydmyke og takknemlige for den oppgaven og det ansvaret støtten fra det offentlige påhviler oss.

Samfunnet skal merke at Bergens Sjøfartsmuseum og Museum Vest er slått sammen. Vi ser frem til mange nye spennende muligheter i årene som kommer.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg