Den norske motstanden mot vindkraft skader klimaet

DEBATT: Vi må akseptere fornybare energiformer – også vindkraft.

Publisert Publisert

KONFLIKT: Vi kan dempe den lokale konflikten og skape en grønnere og renere verden. Men det fordrer at alle parter lar lansene bli liggende hjemme og hopper ned fra sine høye hester, skriver innsender. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

  • Stian Mathisen
    Kommunikasjonssjef i energiselskapet Fortum
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Mandag 1. april skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legge frem sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. Rammen, som overleveres til Olje- og energidepartementet, skal blant annet inneholde et kart som peker ut de best egnede områdene for vindparker. Det er tidligere antydet at 15–20 områder vil bli plukket ut.

NVEs plan blir deretter sendt ut på høring, og basert på erfaring er det ingen grunn til å tro at høringsrunden vil foregå i stillhet. Vindparkmotstanderne er høylytte, tydelige og ressurssterke. Så kraftig er debatten og språkbruken at Universitetet i Agder sågar har fått midler til å forske på hvilke faktorer og premisser som påvirker «kompleksiteten rundt lokal motstand og konflikt».

Norge er en energinasjon, og vi er flinke på mye. Men på vindkraft er vi en sinke. Vi er i ferd med å bli Europas svar på Don Quijote – godseieren som forvekslet vindmøller med onde kjemper. I rekordåret 2017 var 1,9 prosent av vår samlede energiproduksjon fra vindkraft. Kraften fra møllene i Danmark står for nesten 40 prosent av energiproduksjonen der. Skottland har nesten dobbelt så mange vindmøller som oss, og en avtale mellom fornybarindustrien og regjeringen skal sikre at 30 prosent av britenes kraftforbruk kommer fra offshore vindkraft i 2030.

Britene tar mål av seg til å bygge opp en hel industri som skal gi nye arbeidsplasser, teknologisk nyvinning og flere eksportmuligheter. Greenpeace og andre miljøorganisasjoner mener likevel planene er for puslete og ber den britiske regjeringen trappe opp vindmøllebyggingen ytterligere.

Stian Mathisen Foto: Privat

Les også

BTs Hans K. Mjelva: «Å redde klimaet vil svi»

Fremfor å diskutere sammen hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for økt vindkraftproduksjon i Norge, bruker vi tiden på å krangle. Det er synd for Norge, som går glipp av arbeidsplasser, teknologiutvikling og muligheten til å bygge opp en ny industri. Vindkraft er dessuten perfekt i Norge fordi den spiller på lag med den regulerbare vannkraften. Når det blåser, kan vi spare på vannkraften, og når det er vindstille, kan vi åpne slusene i våre mange vannkraftverk. På den måten får forbrukerne billigere strøm.

Enda verre er det at den norske vindmotstanden skader klimaet.

Elektrifiseringen av Norge og et moderne liv krever mer energi enn noen gang. Energi gjør det mulig å drive frem innovasjon, skape ny teknologi og sikre økt livskvalitet i en stadig mer urbanisert verden.

Samtidig truer klimaendringer og miljøødeleggelser som følge av økt forbruk, selve menneskehetens eksistens. Vi må derfor sikre at vi får til en god overgang til et lavkarbonsamfunn så raskt som mulig. Det betyr at vi må akseptere mange fornybare energiformer – også vindkraft.

Les også

Bakgrunn: Slik vil de bygge Europas største vindkraftverk i Nordhordland

Norge har forpliktet seg til målene i Parisavtalen, og i Fortum svarer vi på klimautfordringene ved å øke ambisjonsnivået. Vår rolle er å få opp tempoet i arbeidet med å endre energisystemet, forbedre energieffektiviteten og utvikle nye, smarte energiløsninger. Vi skal satse mer på vind- og solkraft, og effektivisere produksjon.

Vi er oss imidlertid bevisst på at dette ikke vil skje av seg selv. Vi må være aktive og ta dristige valg, men gjør naturligvis ikke dette i et vakuum. Vi ønsker samarbeid, ikke konflikt. Nettopp derfor ønsker vi mer faktabasert dialog.

Jo da, noen av vindmøllene er store. Men de er ikke onde, slik Don Quijote trodde. De er selvfølgelig heller ikke gode, men de kan gjøre veldig mye godt om vi bruker dem riktig. Jobber vi sammen og på riktig måte, kan vi dempe den lokale konflikten og samtidig skape en grønnere og renere verden.

Men det fordrer at alle parter lar lansene bli liggende hjemme og hopper ned fra sine høye hester. Klarer vi det, kan vi få en god, nyttig og nødvendig nasjonal diskusjon når NVE offentliggjør sine planer 1. april.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg