Svosj er løsningen – ikke problemet

Vi tenker bærekraft og sirkulær økonomi i alt vi gjør.

Publisert Publisert

UTSLIPPSFRIE: Vi jobber kontinuerlig med å se på hvordan vi kan redusere plastbruk og utslipp fra vårt distribusjonsnettverk. Ett mål er at så stor del av distribusjonsrutene skal bli helt utslippsfrie, skriver Cathrine Laksfoss og Ådne Skjelstad. Foto: Schibsted

Debattinnlegg

  • Cathrine Laksfoss, direktør for distribusjon i Schibsted og Ådne Skjelstad, daglig leder i Svosj

I et innlegg i BT 08.10, setter Hanne Wetland, fra Netlife (som for øvrig er eid av Posten), spørsmålstegn ved at Schibsted-konsernet lanserer tjenesten Svosj.

Dette er en ny tjeneste, som binder nettbutikker, shoppingopplevelse og levering sammen i én sømløs reise. For kun 29 kroner i måneden, får brukerne fri og rask frakt på sin netthandling. Wetland hevder dette bidrar til økt varehandel – og en lineær økonomi.

Les også

Innlegget som startet debatten: «Slutt å måle suksess i antall solgte produkter»

Først vil vi gi Wetland kudos for sitt engasjement for sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er en del av Schibsteds strategi: I alle våre virksomheter er vi opptatt av hvilket miljø- og samfunnsmessig fotavtrykk vi etterlater. Gjennom våre tjenester skal vi gi mennesker mulighet til å ta gode økonomiske og bærekraftige valg.

Det mest kjente eksempelet på dette i Norge, er nok Schibsteds bidrag til sirkulær økonomi gjennom finn.no. Brukthandel via finn.no sparte 0,5 millioner tonn CO2-utslipp i 2018. Det tilsvarer et bilfritt Oslo i et helt år.

Men det vi gjør med våre markedsplasser er selvsagt ingen avlat for å kunne opptre mindre bærekraftig på andre områder.

Vi vil også takke Wetland for at hun minner oss på at vi har en jobb å gjøre. Vi må tydeliggjøre hvordan vi også tenker bærekraft og sirkulær økonomi i distribusjonsvirksomheten vår. Den spiller en helt sentral rolle i nettopp Svosj.

Vi er opptatt av å finne de mest bærekraftige løsningene når vi setter opp budruter og velger transportmidler, når vi utvikler emballasje, returordninger og nye konsepter for gjenbruk – og når vi er i dialog med partnere.

La oss eksemplifisere uten å være uttømmende: Schibsted er sammen med Amedia største eier av distribusjonsnettverket Helthjem, som har levert aviser over hele landet i 160 år.

I dag leverer budene også pakker for nettbutikker, ofte rett utenfor døren din, så du slipper å kjøre til butikken for å hente. Vårt distribusjonsnettverk fungerer litt på samme måte som kollektivtrafikken: Våre «busser» (bud) er allerede ute på sine faste ruter hver eneste natt, så utslippene øker dermed ikke. At de leverer på natten gjør også at de har 30 prosent lavere utslipp enn om de hadde levert på dagen.

Å utnytte denne kapasiteten er bra for miljøet, og sparer også deg for tid og bensin, ved at du slipper å kjøre fra butikk til butikk og handle. Denne effektiviseringen av frakt av varer er bærekraft i praksis.

«Schibsted måler suksess i antall pakker», skriver Wetland. Der skal vi faktisk gi henne delvis rett. Schibsted har nemlig en tjeneste som heter «meg-til-deg», hvor budene våre henter og leverer pakker direkte mellom husstander. Hele 8 av 10 som bruker denne tjenesten, bruker den til å hente eller levere noe brukt.

Vi jobber kontinuerlig med å se på hvordan vi kan redusere plastbruk og utslipp fra vårt distribusjonsnettverk. Ett mål er at så stor del av distribusjonsrutene som mulig skal bli helt utslippsfrie. Nye tiltak som testes ut er elektriske sykler og elbiler. I Oslo kommune er 50 prosent av distribusjonen helt utslippsfri, fordi budene våre går. Nye tiltak som testes ut er elektriske sykler og elbiler.

Poenget med disse eksemplene er ikke å gå i forsvar. Netthandel har noen åpenbare utfordringer, som er knyttet til forbruk, distribusjon og retur. Men nye utfordringer trenger nye løsninger. Og Schibsted har beviselig både ressurser, vilje og de beste folkene til å tenke nytt.

Vi er på god vei, men har langt igjen. Og en forutsetning for å lykkes, er at vi også må klare å gjøre bærekraften kommersiell.

Om vi klarer å ta vare på miljøet, skape produkter og løsninger som gjør folk til hovedpersonen i sitt liv – samtidig som vi skaper lønnsomhet og videre potensial for vekst i Schibsted, scorer vi hat trick. Det må, og skal, vi fortsette med.

Det skulle bare mangle.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg