Meir, ikkje mindre, nynorsk for innvandrarar

Norskopplæring utelukkande på bokmål er eit stort demokratisk problem.

Publisert Publisert

NAUDSYNT: Det er heilt nødvendig å styrke norskopplæringa for framandspråklege med større innslag av nynorsk, skriv innsendar Atle Haugen. Foto: CARL MARTIN NORDBY / AFTENPOSTEN

Debattinnlegg

  • Atle Haugen
    Doktorgradsstipendiat, Institutt for føretaksøkonomi, Noregs handelshøgskole
  1. Leserne mener

Forskingskollega ved NHH, Carsten Bienz, skriv i eit innlegg i Bergens Tidende tysdag om korleis han opplever at nynorsken skaper problem for innvandrarar som har fått språkopplæring på bokmål.

Det har han mi fulle forståing for. Men samtidig blir det feil å seie at nynorsken er problemet, i staden for å rette skytset mot den manglande (ny) norskopplæringa for framandspråklege, som er det verkelege problemet.

Innsendar Atle Haugen. Foto: Privat

Eg vil understreke at Bienz peikar på ei svært viktig sak, og har heilt rett i analysen sin: Norskopplæring for framandspråklege som utelukkande går føre seg på bokmål, er eit stort demokratisk problem.

Dette er dessverre ei kjent problemstilling, òg i dei fleste kommunar som har nynorsk som hovudmål. Når kommunen, fylket og til og med alle lokalavisene formidlar informasjon på nynorsk, kan det ikkje vere enkelt å orientere seg for ein innvandrar som fekk norskopplæringa si på bokmål. Språket blir ei barriere for samfunnsdeltaking og integrering.

Men dette betyr ikkje at vi må kutte ned på nynorsken!

Det dette viser, er at det er heilt nødvendig å styrke norskopplæringa for framandspråklege med større innslag av nynorsk. Dette gjeld i bokmålskommunar så vel som nynorskkommunar (og for ikkje å snakke om – fylke).

Slik kan framandspråklege forstå og gjere seg forståtte i heile det norske samfunnet.

Og mens vi ventar på at norskopplæringa skal bli betre, kan eg invitere Bienz opp til mitt eige, vesle lågterskeltilbod, det eg likar å kalle «internasjonal nynorsklunsj», som går føre seg kvar dag kl. 11.30, på instituttet to etasjar over. Her lærer framandspråklege og austlendingar, i skjønn foreining, stadig nye nynorske ord og uttrykk frå ein autentisk nynorskbrukar.

Vel møtt!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg