Dyr skal ikke holdes fanget for underholdning

DEBATT: Å tilby opplevelser med dyr i fangenskap er en gammeldags og uetisk måte å vekke interesse på.

Publisert Publisert

BRANNFAKKEL: Akvariet i Bergen bør ikke lenger holde seg med pingviner og sjøløver, mener innsenderen. Foto: Elias Dahlen

Debattinnlegg

  • Eline Aresdatter Haakestad
    Ungdomskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen
  1. Leserne mener

Akvariet i Bergen har lenge vært en av de viktigste opplevelsene for tilreisende og innbyggere i Bergen. For mange har det nok vært den første opplevelsen tett på marint liv, og gitt en unik mulighet til å møte pingviner og andre interessante sjødyr.

Likevel, tradisjon og barndomsminner er ikke noe argument for at man skal fortsette å drive Akvariet på samme vis som man har gjort tidligere. Menneskers syn på dyr har endret seg. Vi har mer kunnskap om og er mer bevisste på dyrenes egne behov. Dyr i fangenskap mister muligheten til å leve slik de er ment å leve.

Det er problematisk at barn blir vant til å se dyr som lever på menneskenes premisser. Ved å holde dyr i dyreparker og akvarier lærer man ikke at dyr har egenverdi, og at man må behandle dyr med respekt. Barna lærer at det er helt greit å holde dyr i fangenskap for menneskers underholdning. Dette er en veldig menneskesentrert innstilling, og viderefører holdninger som setter mennesket over naturen, i stedet for å sidestille oss med den.

Å holde dyr i fangenskap er ikke nødvendig for å lære barn og unge om den marine faunaen. Ved å fortsatt ha fisker, alger og krabber, og ta i bruk andre virkemidler, som videoer og spill, kan barn og unge lære minst like mye om dyrenes roller i økosystemene som de lærer av innestengte dyr.

UTFASING: Pingvinene på Akvariet bør ikke få flere avkom, mener Eline Aresdatter Haakestad. Foto: MDG

Les også

Les også: Akvariet i Bergen kan bli flyttet fra Nordnes

Man skal ha svært gode argumenter for å holde dyr i fangenskap. Menneskelig underholdning er ikke et godt nok argument. At Akvariet tjener penger på å ha pingviner som trekkplaster, er ikke en god nok unnskyldning.

Pingviner og sjøløver bør ikke holdes fanget i Akvariet. Dyrene som allerede er i Akvariet, bør ikke få nye avkom, og Akvariet bør ikke få importere nye arter.

Det betyr ikke at vi er imot Akvariet i sin helhet. Det er en prinsipiell forskjell på å jobbe for bevaring av arter og holde arter i fangenskap for underholdning. Oterne i Akvariet i Bergen er, til forskjell fra pingvinene og sjøløvene, et positivt tiltak. De to oterne man i dag kan finne ute på Nordnes, er der fordi noen mennesker har tatt dem med inn, og har en uopprettelig avhengighet til mennesker. Dersom de blir sluppet ut i naturen igjen, vil de ikke ha noen sjanse til å overleve.

Akvariet i Bergen er nødt til å endre driftsformen sin. Å holde dyr i fangenskap kun for menneskers underholdning, er en praksis som burde ligge i fortiden. Kunnskapsformidling er viktig, men dyrs velferd må komme først.

Akvariet i Bergen svarer: Dyrevelferd er bærebjelken i vårt arbeid

Aslak Sverdrup, adm.dir. ved Akvariet i Bergen Foto: Akvariet

Kunnskap og formidling om havet har aldri vært viktigere. Akvariet har som formål å inspirere til lærelyst om havet og livet i det, både til fagfolk og til folk flest, og den jobben tar vi veldig alvorlig. Vår rolle i havbyen Bergen er å sikre at fremtidige generasjoner forstår hvilke muligheter havet byr på, og samtidig vise hvilke utfordringer verden har i dag. Akvariet har aldri vært viktigere.

Dyrevelferd er bærebjelken i vårt arbeid. Vi er medlem av de internasjonale bransjeorganisasjonene EAZA og WAZA, og blir gjennom disse sertifisert etter de strengeste standardene i verden på nettopp dette. I tillegg revideres vi av norske myndigheter jevnlig. Regler og retningslinjer for dyrevelferd er bærende på hvordan vi formidler kunnskap, og habitatene dyrene lever i er tilpasset arten i forhold til størrelse og sammensetning.

Dyrene på Akvariet er med noen få unntak født i andre parker, og har alltid levd under menneskelig omsorg. Oterne er et eksempel på at vi har tatt imot dyr som privatpersoner har tatt inn, og som ikke vil kunne klare seg i naturen. En del av dyrene våre har kommet til oss som politibeslag fra private hjem. Vi har ved en rekke anledninger takket nei til å ta imot dyr fra naturen, fordi vi ikke har fasiliteter til å ha dem over tid, deriblant en forespørsel i forrige uke fra dyrebeskyttelsen i Finnmark vedrørende hvithvalen.

På akvariet har vi ikke show, vi har presentasjoner. Dette gjelder på alt fra sjøløver og otere til krabber og reptiler, og mye mer. Målet er, i tillegg til å inspirere til lærelyst og bygge respekt for det aktuelle dyret, å trene og stimulere dyrene. Trening og stimulering bidrar til naturlig atferd og er viktig for hverdagen til f.eks. våre sjøpattedyr. Dette inkluderer også rutinemessige medisinske undersøkelser.

Vi på Akvariet jobber kontinuerlig med å sikre dyrenes velferd, og vi gjør dette etter internasjonal beste praksis. Når det er sagt, så ønsker vi debatt om fremtiden velkommen. Vi er i gang med å planlegge Det Nye Akvariet i Bergen, og det er selvsagt klart at fremtiden vil se annerledes ut enn både fortid og nåtid. Vi inviterer til dialog om Akvariets videre utvikling og ser frem til å se dere i løpet av året her på Nordnes.

Aslak Sverdrup, adm.dir. ved Akvariet i Bergen

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg