BioCosmos forvrenger forskningen om evolusjon

Forvrengning og feilsitering av kilder regnes som grove etiske overtramp i vitenskapen.

EVOLUSJON: Debatten ikke handler om evolusjonen har funnet sted, men om hvordan evolusjonen foregår, skriver Anders Goksøyr. UiB

Debattinnlegg

Anders Goksøyr
Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Daglig leder Dag Erlandsen i Stiftelsen BioCosmos forsøker i BT 2. november å forsvare seg mot kritikken i BTs leder om at stiftelsen vil erstatte vitenskap med udokumenterte påstander. I sitt forsvar skyver han biologen Denis Noble og initiativet «The Third Way of Evolution» foran seg ved å forvrenge hva dagens evolusjonsdebatt egentlig handler om. Dermed bekrefter han BTs kritikk.

Det er i år 160 år siden Charles Darwin publiserte sine tanker om utviklingen av livet på jorden i boken «Artenes opprinnelse». Darwin kjente ikke til gener eller DNA-molekyler, ja egentlig visste han og hans samtidige veldig lite om det moderne biologisk forskning har avdekket om levende organismer.

Men hans bidrag revolusjonerte vår forståelse av evolusjon og evolusjonsprosessene. Darwin er fortsatt leseverdig og burde egentlig være pensum i skolen.

Les også

Steinar Opheim: «Gudstro kan utfylle vitenskap»

«The Third Way» kritiserer det som kalles «nydarwinismen». Nydarwinisme er egentlig navnet på en gammel retning innenfor evolusjonsdebatten, som oppsto helt tilbake på 1890-tallet, lenge før Watson og Crick oppdaget DNA-molekylet (i 1952) og genenes rolle som oppskrift for proteiner ble klarlagt på 1960-, 70- og 80-tallet.

Med disse revolusjonerende oppdagelsene oppsto det som kalles «Den moderne syntese», en moderne variant av nydarwinismen, der genet står i sentrum og forklarer livsprosessene som måltider basert på oppskriften i en kokebok, der DNA-tråden beskriver ingrediensene. Gjennom mutasjoner i DNA-tråden kunne nye arter og livsformer oppstå.

EVOLUSJON: Innsenderen kritiserer dette innlegget fra Dag Erlandsen i Stiftelsen BioCosmos. Faksimile, BT 2. nov.

Mange av oss som studerte biokjemi og molekylærbiologi på denne tiden ble nok fanget av denne enkle forklaringsmodellen. Vi fortsetter å bruke nydarwinistiske begreper i dagligtalen, selv om vi vet at tingene er mer kompliserte enn som så.

Samtidig er det slik at innen de biologiske fagmiljøene som bruker evolusjon mest i sin forskning, er det mange som forklarer observasjonene sine med teorier som er basert på endringer i individer og bestander, uten å legge vekt på molekylære mekanismer.

Denis Noble og de andre forskerne som står bak «The Third Way» har i flere tiår strevet med å erstatte nydarwinismens forenklede forklaringer med et mer nyansert bilde som tar inn over seg at DNA-molekylet bare er én av aktørene i det som utgjør et levende system.

En celles funksjoner reguleres av mange ulike komponenter og på mange ulike nivå. Genomet til en organisme kan modifiseres av indre og ytre faktorer, vokse og minke, uavhengig av enkeltmutasjoner.

Den amerikanske biologen Lynn Margulis viste for eksempel hvordan evolusjonen også har tatt nye retninger ved at gener og hele DNA-tråder har skiftet «eier» og flyttet seg til helt andre greiner på livets tre, ofte ved hjelp av virus eller bakterier.

Les også

BT på leiarplass: «Til og med skipsreiarar er i slekt med apane»

Denis Noble lanserer en biologisk relativitetsteori i boken «Dance to the Tune of Life», der han også diskuterer nydarwinismen og en moderne innføring i evolusjon og livsprosessene. Den anbefales, både til Erlandsen og andre interesserte.

Poenget er at denne debatten ikke handler om evolusjonen har funnet sted, men om hvordan evolusjonen foregår, hvordan vi skal forske på dette, og hvilke temaer som må være med i evolusjonsundervisningen ved skolene og universitetene.

Hvis Erlandsen hadde ønsket å være åpen om dette, hadde han sitert fra forsiden på nettstedet til «The Third Way», der det står klart og tydelig (i min oversettelse):

«Vi har blitt gjort oppmerksom på at nettsiden til «The Third Way» feilaktig blir referert til av tilhengere av intelligent design og kreasjonistiske ideer som en støtte for deres argumenter.

Vi ønsker å gjøre det klart at nettstedet og forskerne som er oppført på nettsiden ikke støtter eller slutter seg til noen fremstillinger som må ty til uransakelige guddommelige krefter eller overnaturlige inngrep, enten de kalles kreasjonisme, intelligent design eller noe annet.»

Feilsitering og forvrengning av kilder regnes som grove etiske overtramp i vitenskapen.